مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

صدور پروانه‌ها

 

 
نعمت الله فرشی
کارشناس مسئول صدور پروانه‌ها
FarshiN1[at]mums.ac.ir
 
 
     
 
کارشناسان:
 
       
جواد اعزازی
  EzaziJ1[at]mums.ac.ir   پزشک عمومی  
احترام السادات وزیری
  MirzabagherVE1[at]mums.ac.ir      
مهدی حامد نه برادران   HamedNBM1[at]mums.ac.ir      
محمدحسین سروش راد   SoroushMH1[at]mums.ac.ir      
محسن سیدی
  SeyediM3[at]mums.ac.ir      
نوید آزموده
  AzmoodehN1[at]mums.ac.ir      
مهشید حنایی   HanaeiM2[at]mums.ac.ir      
   
 

مصوبات کمیسیون ماده 20 Commission article 20

 

راهنمای متقاضیان موسسات درمانی Apply guide

 
     
 

 

  - راهنمای سامانه کشوری صدور پروانه
- روش تاسیس خیریه درمانی
- روش تاسیس شرکتهای حقوقی
- مجوزهای خاص
- مراکز و موسسات پزشکی
- راهنمای متقاضیان تمدید پروانه
 
 

آئین‌نامه‌ها Regulations

     
       
 

- بخشنامه کلی اصلاح آئین‌نامه‌ها
- آئین‌نامه خیریه بیمارستان و درمانگاه

ادامه ...

     
   
  تلفن مستقیم: 38795031-051   داخلی: 9528 - 9533 - 9532