مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

صدور پروانه‌ها

 

 
نعمت الله فرشی
کارشناس مسئول صدور پروانه‌ها
FarshiN1[at]mums.ac.ir
 
 
     
 
کارشناسان:
 
       
   

 

     
رضا باقری
38049148 BagheriR1[at]mums.ac.ir   پزشک عمومی  
احترام السادات وزیری
38049132 MirzabagherVE1[at]mums.ac.ir      
سمیرا گزمه
38049149 GazmehS6[at]mums.ac.ir      
طاهره افسری
38049132 AfsariT1[at]mums.ac.ir      
عطیه امینی
38049133 AminiAT4[at]mums.ac.ir      
علی اصغر رضایی
38049037 RezaeiAA9[at]mums.ac.ir      
  الهام بالندری 38049148 BalandariE5[at]mums.ac.ir      
  مریم سیدی 38049148 SeyediM2[at]mums.ac.ir      
   
 

آئین‌نامه‌ها Regulations

 

 راهنمای متقاضیان موسسات درمانی Apply guide

 
     
 

- بخشنامه کلی اصلاح آئین‌نامه‌ها
- آئین‌نامه خیریه بیمارستان و درمانگاه

  - راهنمای سامانه کشوری صدور پروانه
- روش تاسیس خیریه درمانی
- روش تاسیس شرکتهای حقوقی
- مجوزهای خاص
- مراکز و موسسات پزشکی
- راهنمای متقاضیان تمدید پروانه
 
         
       
 

ادامه ...

     
   
  تلفن مستقیم: 38795031-051   داخلی: 9528 - 9533 - 9532