مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

مدیر پرستاری دانشگاه

 

 
محمدحسن عزتی
مدیر پرستاری دانشگاه
 
 

محمدحسن عزتی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
  سوابق کاری-آموزشی  

 

سوابق مدیریتی:

   
 

- سوپروایزر در گردش بیمارستان قائم (عج‌الله تعالی فرجه)

- کارشناس اداره نظارت بر درمان دانشگاه

- معاون اداره اعتباربخشی معاونت درمان دانشگاه

 
     
   
  تلفن:  38761843 - 38762354-051 داخلی:  9382 - 9394
 
  نمابر:  38798385-051 رایانامه:  EzzatiMH1[at]mums.ac.ir