مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

آمار

 

 
سارا بابایی
کارشناس مسئول آمار
 BabaeiS1[at]mums.ac.ir
       
 
     
 
کارشناسان:
 
       
زینت کارگر
  KargarZ1[at]mums.ac.ir   کارشناس آمار
 
 
         
   

 

سامانه مدیریت آمار  Management System Statistics

 


 
       
 

- ورود به سامانه
- راهنمای استفاده از سامانه

  
      
         
     

 

 
   
  تلفن مستقیم:  38049510-051   داخلی:  9510