مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

انبار معاونت درمان

 

 
محمدامین ابراهیمی زاده
مسئول و امین اموال انبار
 EbrahimizadehMA2[at]mums.ac.ir
       
محمدامین ابراهیمی زاده مسئول و امین اموال انبار معاونت درمان
 
     
 
کارشناسان:
 
       
محمود گوهری
  GohariM6[at]mums.ac.ir      
سیدجلال میر مرتضوی
  MirmortazaviJ1[at]mums.ac.ir      
 
         
 

 

 

عنوان  Title

  عنوان  Title  
     
  

  
         
   
  تلفن مستقیم:  37112033-051