مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سایر لینکها

کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

مدیریت پرستاری دانشگاه

 

 
محمدحسن عزتی
مدیر پرستاری دانشگاه
 EzzatiMH1[at]mums.ac.ir
       
مدیریت پرستاری دانشگاه

      
 
     
 
کارشناسان:
 
       
غلامرضا بختیاری
  BakhtiariGH1[at]mums.ac.ir    
سپینوش سجادی
  SajjadiMS1[at]mums.ac.ir    
بهناز سمیعی دلویی   SamieeDB1[at]mums.ac.ir    
ملیحه غیبی
  GheibiN1[at]mums.ac.ir    
تکتم میکانیکی
  MikanikiT2[at]mums.ac.ir    
ایراندخت مصطفوی
  MostafaviI1[at]mums.ac.ir    
حمیرا ضابطیان حسینی   ZabetianHH1[at]mums.ac.ir    
لیلا طیبی
  TayebiL1[at]mums.ac.ir    
 
         
   

 

برنامه عملیاتی Operational Programme

 

گزارش عملکرد Performance Report

 
     
 

- برنامه عملیاتی نهایی
- آموزش کادر پرستاری
- پرستاران شاغل

ادامه ...

 

- عملکرد و شاخصهای مدیریت پرستاری

ادامه ...

 
 

نظارت و بازرسی Supervision & Inspection

 

آموزش خودمراقبتی Self-Care-Education

 
 

 

 
 

- برنامه بازدید سوپر وایزرین آموزشی
- برنامه بازدید کنترل عفونت

ادامه ...

  - برنامه عملیاتی سال 1394
- پروتکل نهایی فرم آموزش به بیمار

ادامه ...

 
  سامانه داوطلبان پست مدیریتی  Volunteers Management  

ثبت سکته‌های قلبی Register MI

 
     
 

- ثبت اطلاعات
- مشاهده اطلاعات

 

- نرم‌افزار MI_6
- فرم ثبت سکته‌های قلبی

 
 

ثبت مرگ (کودک یک تا 59 ماهه) Death Registration

 

فرم‌ها Forms

 
 

 

 
 

- در ارتباط با سامانه ثبت زایمان مادر و نوزاد
- نرم‌افزار نظام مراقبت مرگ کودکان
- راهنمای استفاده از نرم‌افزار

ادامه ...

  - برگ ارزیابی اولیه پرستار از کودک
- کاردکس دارویی
- برگ ارزیابی اولیه پرستار از بیمار
- پروتکل تکمیل فرم ارزیابی
- فرم آموزش به بیمار

ادامه ...

 
  کمیته ممیزی مرگ و میر  Mortality Audit Committee  

آیین نامه ها  Regulations   

 
 

 

 

 
 

- کدهای پوچ علت فوت

  - پرستاری در منزل
- صلاحیت حرفه ای

 

 
 

سایتهای مرتبط Related Sites

  پرستاری در منزل   Nusring Home     
 

 

 

 
 

- آموزش به بیمار
- معاونت پرستاری
- نظام پرستاری
- کتابخانه بین‌المللی
- Medline Plus
- دومین کنگره ملی آموزش به بیمار
- بانک اطلاعات نشریات کشور
- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
- موسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان
- آموزش سلامت برای مردم (دانشکده پرستاری و مامایی)

 

 

- مراکز فعال مشاوره و ارائه مراقبتهای پرستاری در منزل (بروزرسانی 97/02/19 )

- لیست مراکز Home Care در بیمارستان های دولتی

 
   آموزش و دستورالعملها Training and Instructions          
             
   - دستورالعمل های کشوری مرتبط با کنترل عفونت
         
   - مدیریت مواجه غیرشغلی با HIV      
   - مدیریت مواجه شغلی با HBV،HIV وHCV          
             
   
  تلفن مستقیم:  38761843-051