مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

کلیات واحد

فناوری اطلاعات

 

 
فرزانه نوروزي روشناوند
کارشناس مسئول فناوري اطلاعات
 NorouziF1[at]mums.ac.ir
       
  
 
   
  VCR.IT[at]mums.ac.ir  
 
کارشناسان:
 
       
             
             
   
 

آموزش Teach

 

سایتهای مرتبط  Related Sites

   
     
 

- ایجاد آرشیو در اوت لوک 2010
- اشتراک‌گذاری چاپگر (Sharing Printer)
- بدست آوردن نام رایانه (IP Address) 

- اتوماسیون اداری
- مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
- حضور و غیاب

 

 

 
   
  تلفن مستقیم: 38049434-051   داخلی: 9434 - 9509