مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

تحقیق و توسعه

 

 
دکتر گلناز صبوری
کارشناس مسئول تحقیق و توسعه معاونت درمان
 SabouriG1[at]mums.ac.ir
       
  
 
   
  VCR.RD[at]mums.ac.ir  
 
اعضای شورای عالی:
 
       
  دکتر شاپور بدیعی اول
  BadieeASh[at]mums.ac.ir      
     دکتر گلناز صبوری
   SabouriG1[at]mums.ac.ir      
     دکتر علی تقی پور
  TaghipourA[at]mums.ac.ir      
  دکتر سعید اسلامی   EslamiS[at]mums.ac.ir      
  دکتر زهرا عباسی   AbbasiSHZ[at]mums.ac.ir      
           
 
کارشناسان:
 
         
  دکتر زهرا عباسی   AbbasiSHZ[at]mums.ac.ir      
     محبوبه اسدی   AsadiMh3[at]mums.ac.ir      
   
 

ایمنی بیمار Patient Safety

 

دستورالعمل ها  Instructions

   
     
 

- ارزیاب های ایمنی بیمار

- تقویم بازدید بیمارستان ها

- فایل های آموزشی 

 

 

 

 
   
  تلفن مستقیم: 38713640-051   فکس: 05138794468