اخبار معاونت درمان

توضیحات خبر


کلیک کنید

بیمارستان ولایت، اولین بیمارستان الکترونیکی مشهد با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید