نیازسنجی طرح یک ماهه دستیاران سال آخر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
       
 


فرآیند ثبت نیازسنجی شبکه‌ها طرح یک ماهه دستیاران سال آخر
 
 


   
 

1- تعریف نام کاربری فرد درخواست کننده و ایجاد حق دسترسی جهت تکمیل فرم نیازسنجی شبکه‌ها طرح یک‌ماهه دستیاران سال آخر

در صورت نداشتن دسترسی، فرم ثبت‌نام را تکمیل نمایید.

 
 

2- تکمیل فرم نیاز‌سنجی شبکه‌ها طرح یک‌ماهه دستیاران سال آخر