ثبت اطلاعات فنیل کتونوری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
       
 


سامانه ثبت اطلاعات فنیل کتونوری (PKU)
 
 

   
 

این سامانه در راستای برنامه کشوری طرح کنترل بیماریهای فنیل کتونوری ایجاد شده و نقش آن شناسایی و ثبت بیماران قبلی و بیماران جدید در اجرای استراتژی‌های ساماندهی خدمات بالینی و پیشگیری ژنتیک می‌باشد. مقتضی است در هر مرکز درمانی که این بیماران شناسایی شدند به مشاور علمی تیم pku استان آقای دکتر پیمان اشراقی معرفی شوند.

 

 
   
 

 
   
   
   
   
   
  تلفن دکتر اشراقی: 38593045-051 تلفن امور بیماریهای خاص: 38760619-051