نصب و راه اندازی، هفت دستگاه سی تی اسکن در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ توزیع عادلانه تجهیزات پزشکی مهمترین رویکرد معاونت درمان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مدیر تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه توزیع عادلانه تجهیزات پزشکی مهمترین رویکرد و برنامه معاونت درمان محسوب می شود اظهار کرد: در راستای گسترش خدمات رسانی، از ابتدای همه گیری ویروس کرونا تا کنون هفت دستگاه سی تی اسکن در مراکز درمانی زیر پوشش این دانشگاه نصب و راه اندازی شده است.

مهندس عباس ایزدی در گفتگو با وب دا افزود: دستگاه های سی تی اسکن یکی از تجهیزات تشخیصی مورد نیاز در دوران پاندمی کرونا بود که بر این اساس بهسازی و نوسازی این دستگاه ها در دستور کار قرار گرفت و با رشدی 40 درصدی نسبت به پیش دوران کرونا همراه بود.

وی گفت: نصب و را ه اندازی پنج دستگاه رادیولوژی دیجیتال و یازده دستگاه سونوگرافی و اکوسونوگرافی از دیگر اقدامات دانشگاه در راستای توسعه خدمات رسانی و افزایش دسترسی در مناطق زیر پوشش بوده است.

مدیر تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به ضرورت مهم وجود دستگاه های اکسیژن ساز در مراکز درمانی به ویژه در دوران همه گیری ویروس کرونا گفت: با توجه به شرایط بیماری کرونا و نیاز شدید به اکسیژن طبی، نسبت به افزایش ظرفیت و تامین 1300 کپسول 40 لیتری و 17 دستگاه اکسیژن ساز به موارد قبلی بر اساس آنالیز و مانیتورینگ اکسیژن مصرفی مراکز اقدام شد که با این افزایش ظرفیت میزان اکسیژن تولیدی از طریق دستگاه های اکسیژن ساز 2.5 برابر افزایش داشته و تعداد کپسول های ذخیره نیز 3 برابر افزایش یافته است.

مهندس ایزدی خاطر نشان کرد: نصب و ر اه اندازی دو مخزن اکسیژن مایع به ظرفیت 40 تن در بیمارستان امام رضا، یک مخزن اکسیژن مایع به ظرفیت 20 تن در بیمارستان قائم، یک مخزن اکسیژن مایع به ظرفیت 20 تن در بیمارستان شریعتی ،یک مخزن اکسیژن مایع به ظرفیت 20 تن در بیمارستان هاشمی نژاد و یک مخزن اکسیژن مایع به ظرفیت 20 تن در بیمارستان ولایت از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کیفیت خدمات رسانی در اورژانس های بیمارستان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن ازدحام  اورژانس های بیمارستانی و توسعه فضای فیزیکی نسبت به تجهیز فضاهای اضافه شده و همچنین جایگزینی تجهیزات فرسوده و بهبود استاندارد تخت های اورژانس در حدود 130 تخت اورژانس به همراه تمامی تجهیزات جانبی به مجموعه تخت های اورژانس مراکز اضافه شده که در حدود 25 درصد افزایش داشته است.

مدیر تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص توسعه تخت های جراحی مطابق سند 1404 و همچنین جایگزینی تجهیزات فرسوده و بهبود استاندارد تجهیزات موجود و اقدامات صورت گرفته بیان کرد: افزایش و جایگزینی تخت های جراحی استاندارد به میزان 25 درصد،افزایش و جایگزینی ماشین های بیهوشی به میزان 15 درصد ،افزایش و جایگزینی مانیتورینگ های علائم حیاتی به میزان 25 درصد ،افزایش و جایگزینی چراغ های سیالیتیک به میزان 20 درصد ،افزایش و جایگزینی کوتر جراحی به میزان 15 درصد افزایش و جایگزینی تجهیزات جنرال اتاق عمل به میزان 20 درصد افزایش و جایگزینی ست های جراحی به میزان 25 درصد ،افزایش و جایگزینی تجهیزات اندوویژن به میزان 30 درصد و افزایش و جایگزینی تخت های ریکاوری اتاق عمل به میزان 25 درصد از جمله شاخص ترین اقدامات معاونت درمان بوده است.

0129.jpg - 18.19 kB