توسعه کمی و کیفی خدمات کلینیک های ویژه در دستور کار قرار گرفت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسعه کمی و کیفی خدمات کلینیک های ویژه را از برنامه های مهم این معاونت در سال جاری عنوان کرد و گفت: با این اقدام می توان در تشخیص و درمان به موقع بیماران به شکل موفق تری عمل نمود.

دکتر شاپور بدیعی در حاشیه نشست ساماندهی کلینیک های ویژه در گفتگو با وب دا اظهار کرد: تقویت نظام ارجاع و کلینیک های ویژه ضمن کاهش و تعدیل میزان بستری ها در بیمارستان ها ، موجب شناسایی بیماران در مراحل اولیه و جلوگیری از بروز عوارض بیماری می شود.

وی تصریح کرد: با توسعه کمی و کیفی حوزه سرپایی می توان بسیاری از درآمد های موجود را به شکل بهتری احصاء و با صرفه جویی بیشتر و با کمک این درآمد ها در مسیر ارتقاء خدمات رسانی گام برداشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید کرد: در معاونت درمان تلاش می شود تا با برنامه ریزی، مردم علاوه بر دریافت مطلوب خدمات بستری در بیمارستان ها، بتوانند از خدمات مطلوب و با کیفیت نظام سرپایی بهره مند شوند.

به دنبال دستور رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر ارتقاء خدمات سرپایی، نخستین نشست ساماندهی کلینیک های ویژه مستقل با حضور جمعی از مدیران معاونت درمان و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.
082.jpg - 83.38 kB