تجربه نگاری در مورد راهکارهای مقابله با کرونا در معاونت درمان جمع بندی می شود

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دکتر ایوب توکلیان رئیس کمیته مراقبت و درمان در حاشیه نشست کمیته مراقبت و درمان در گفتگو با وبدا اظهار کرد: یکی از کارهایی که پس از هر بحران انجام می شود ارزیابی عملکرد و آسیب شناسی آن مجموعه می باشد
وی افزود: با تحلیل عملکرد دقیق  هر بخش می توانیم نقاط قوت و نقاط ضعف آن بحران را شناسایی کنیم و تهدید ها را تبدیل به فرصت نماییم.

رئیس کمیته مراقبت و درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به نظم برگزاری این جلسات بیان کرد: خوشبختانه اوضاع کرونا توسط این کمیته به صورت مستمر در حال پایش و رصد می باشد و ما تصمیم داریم در این دوران با تجربه هایی که از پیک های قبل داریم کنترل آنی و دقیقی نسبت به مسائل کرونا و حواشی آن داشته باشیم

دکتر توکلیان با تاکید بر تجاربی که معاونت درمان از پیک های گذشته کسب کرده است تصریح نمود: مقرر گردیده است که کتابچه ای با محتوای راهکارهای عملیاتی با استفاده از تجاربی که در پیک های قبلی به دست آورده ایم تنظیم و جمع آوری شود، ضمنا مکاتباتی با وزارت بهداشت در خصوص فرآیندهای اجرایی حوزه درمان در پیک های قبلی خواهیم داشت که چالش ها و نقاط قوت به طور کامل در آن اشاره شده است.

دکتر توکلیان توانمندسازی نیروها و تجهیزات پزشکی را در دوران غیر پیک مهم خواند و اذعان داشت: برنامه ریزی های زیادی جهت تقویت قوای انسانی و تجهیزات پزشکی در این ایام صورت گرفته که جا دارد از مدیریت های معاونت درمان تشکر کنم.

وی در پایان به مهار شدن آمار بستری ها گریزی زد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه آمار بستری ها در بیمارستان ها از شیب صعودی متوقف شده است و افزایشی نیست و امیدواریم در هفته های آینده شاهد تثبیت و کاهش مراجعین و بستری های کووید باشیم

در این جلسه اعضای کمیته مراقبت و درمان به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و مسائل پیرامون کرونا در شهرستان را مورد بررسی قرار دادند.