تاکید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد برتقویت طرح شهید سلیمانی/ مناطق کم برخوردار در اولویت خدمات رسانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر تقویت طرح شهید سلیمانی و اجرای واکسیناسیون خانه به خانه در مناطق کم برخوردار در راستای افزایش پوشش همگانی واکسیناسیون تاکید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر محمد علی کیانی در نشست با معاون و مدیران حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تاکید بر اینکه استراتژی جدید مدیریت کرونا، تست گیری از افراد مشکوک به صورت گسترده و همگانی است خاطر نشان کرد:  با توجه به سیکل جدید بیماری کرونا مناطق کم برخوردار و حاشیه شهردر الویت خدمات بهداشتی  قرار دارند.

وی تصریح کرد: به طور حتم با فرهنگ سازی عموم مردم در پاندمی کرونا  ، تحقق شعار" پیشگیری بهتر از درمان "،  و همچنین واکسیناسیون همگانی و رعایت پروتکل ها هزینه های بخش درمان کاهش چشمگیری خواهد داشت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: استفاده از پتانسیل های دانشکده بهداشت همسو با معاونت بهداشتی و مشاوره و استفاده از تخصص های اساتید این حوزه در جهت کیفیت ارائه خدمات بهداشتی در پایگاه ها ومراکز جامع سلامت همراه با سیاست های حاکمیت سازمانی دانشگاه تاثیرگذار خواهد بود.

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست  بااشاره به اینکه هدف و رسالت نظام سلامت عدالت اجتماعی،مشارکت مردم،کیفیت مطلوب خدمات و در دسترس بودن آن است اظهار کرد:۷۵ درصد امر سلامت به عهده سایر ارگانها و فقط ۲۵ درصد به عهده نظام سلامت است و ارتقا سلامت آحاد جامعه در تمامی ابعادجسمی،روانی،اجتماعی و معنوی مد نظر می باشد.

 دکتر سید جواد حسینی در ادامه گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده در زمینه بیماریابی و رهگیری بیماران کووید19، تعداد تست های انجام شده و روند واکسیناسیون کرونا به تفکیک گروه های سنی و چالش های ساختمان های قدیمی و مستهلک مراکز جامع سلامت ارایه کرد.