ماما نقش مهمی در بارداری ایمن و تولد نوزاد سالم دارد

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

مدیر اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: ماما نقش مهم و تعیین کننده ای در بارداری ایمن مادران دارد زیرا به موقع علایم خطر راتشخیص می دهد و قبل از وقوع حادثه پزشک متخصص را در جریان شرایط مادر قرار می دهد.

فریده فرخی در گفتگو با وب دا، با اشاره به اینکه ماما به سلامت دوران بارداری مادر کمک می کند، ابراز کرد :شناسایی به موقع علایم خطر توسط ماما باعث میشود تا مادر در شرایط بدی به پزشک متخصص مراجعه نکند و قبل از به خطر افتادن سلامت جنین و مادر اقدامات درمانی برای آنها انجام می شود.

وی تصریح کرد :ماما بعد از زایمان نیز نقش مراقبت از مادر را برعهده دارد تا دوران بعد از زایمان، بازتوانی و مراقبت از نوزاد را به خوبی پشت سر بگذارد.

مدیر اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد :ماما حتی در دوران یائسگی و قبل از ازدواج نیز به زنان مشاوره های لازم را ارائه می کند.

وی ادامه داد :ماما با ارائه دستورالعمل های اصلاح شیوه زندگی در حوزه تغذیه، انجام حرکات ورزشی، غربالگری بیماری های شایع و معاینات دوره ای نیز نقش تعیین کننده ای در سلامت مادران دارد.

مدیر اداره مامایی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه در شرایط کرونایی امروز نیز ماما ها با انجام مشاوره تلفنی، برگزاری کلاس های آموزشی آنلاين، ایجاد مراکز مشاوره در بیمارستان ها، زمینه دسترسی مادران باردار را به آموزش های مورد نیاز فراهم کرده اند، گفت:پاسخگویی از طریق شماره تلفن ۴۰۳۰به مادران باردار توسط ماما های مستقر در مرکز پاسخگویی، ارایه مشاوره تلفنی از طریق اورژانس ۱۱۵،پیگیری مادران پر خطر در ستاد پایش مراقبت مادران از دیگر خدمات ماماها در راستای سلامت مادران باردار و نوزادان است.