آغاز فعالیت تمامی مطب ها و کلینیک های تخصصی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قرارگاه مبارزه با کرونا اظهار کرد: ارائه کلیه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران و مراجعین بجز اعمال جراحی زیبایی، اعمال جراحی پوست و مو و خدمات غیر اورژانس دندانپزشکی با رعایت پروتکل های بهداشتی تا اطلاع ثانوی امکان پذیر است.

دکتر شاپور بدیعی در گفتگو با وب دا اظهار کرد: بر این اساس از اول اردیبهشت ماه فعالیت تمامی مطب ها، درمانگاه های تخصصی، موسسات فیزیوتراپی، موسسه ساخت عینک طبی، مراکز مشاوره پرستاری، مراکز مشاوره مامایی، درمانگاه های دندانپزشکی و درمانگاه های عمومی (خصوصی،خیریه،دولتی و عمومی غیر دولتی، نظامی و انتظامی) فعال و به بیماران خدمات درمان و تشخیصی را با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ارائه می دهند.

وی با تاکید بر رعایت فاصله گذاری در فضای انتظار و سایر مکانهای مطبها و موسسات درمانی تصریح کرد: نوبت دهی به بیماران نیز باید از راه دور و نیز فراخوان بیماران با زمان بندی مناسب جهت جلوگیری از ازدحام مراجعین و بیماران باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه تمامی کارکنان و فعالان در مراکز خدمات تشخیصی و درمانی باید با ضوابط کنترل عفونت و استفاده صحیح از لوازم حفاظت فردی بر اساس دستورالعملهای ابلاغی آشنا باشند و آن را رعایت کنند خاطر نشان کرد: همچنین به منظور جلوگیری از ازدحام بیماران، سیستم نوبت دهی و نسخه الکترونیکی با هماهنگی سازمان نظام پزشکی و انجمن ها  راه اندازی شود.

دکتر بدیعی،محدود نمودن ورود همراهی بیمار به اتاق های معاینه، ایجاد تهویه مناسب در کلیه اتاق ها اعم از معاینه ، خدمات و سالن انتظار،گندزدایی محیط به صورت منظم بر اساس پروتکل های ابلاغی به فواصل منظم و مرتب،استفاده اختصاصی از تجهیزات معاینه در کلینیک و نظارت و گندزدایی آنها،تعیین مسیر مشخص جهت ورود و خروج بیماران ، پرسنل و کادر درمانی،رعایت اصول ایمنی در برخورد با بیماران مشکوک‏‏‏/مبتلا به کرونا بر اساس پروتکل های مصوب وزارتی و مدیریت صحیح  پسماندهای پزشکی براساس ضوابط و آئین نامه اجرایی ابلاغ شده را از دیگر مواردی برشمرد که در کلینیک ها و مطب ها باید رعایت شود.

وی تاکید کرد: استفاده از وسایل یکبار مصرف با توجه به نوع خدمات برای هر بیمار ضروری است و می بایست پس از استفاده به طریق بهداشتی دفع شود.  

جانشین رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در قرارگاه مبارزه با کرونا با تاکید بر اینکه رعایت و نظارت بر کلیه دستورالعمل های ابلاغی بر عهده مسئول فنی موسسه ، پزشک، دندانپزشک و کارشناس پروانه دار(در مورد مطبها و دفاتر کار)  است خاطر نشان کرد:تمامی مطبها ، دفاتر کار و موسسات بطور مستمر توسط کارشناسان نظارت معاونت درمان مورد بازدید قرار گرفته و در صورت هرگونه قصور برابر مقررات برخورد می شود.