امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 

 

 

 

تعرفه پزشکی

 

 Tariff
Medical Tariffs

 
    لیست تعرفه‌های پزشکی در سال 1395
 
     
               
  عنوان: تعیین سقف تعرفه مراکز درمانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/26 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 344 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبه کارگروه تعیین سقف تعرفه مراکز درمانی خصوصی و خیریه
 
             
               
    خدمات سرپایی        
               
  عنوان: خدمات سرپایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/08 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 208 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای تعرفه‌های خدمات سرپایی در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی ...  
             
               
    خدمات دندانپزشکی        
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/08 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 252 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی مصوب مورخ 1395/03/20
 
             
               
  عنوان: بخش غیر دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/08 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 256 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش غیر دولتی مصوب مورخ 1393/03/09
 
             
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/08 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی مصوب مورخ 1395/03/20
 
             
               
   
               
  عنوان: ضرایب بیهوشی تغییر کرده نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/01/29 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 300 کيلوبايت        
  توضيحات: ضرایب بیهوشی تغییر کرده در ویرایش دوم کتاب  
             
               
   
               
    خدمات تشخیصی درمانی        
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/23 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 96.0 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخيص درماني در بخش خصوصی
 
             
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/23 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 148 كيلو بايت
       
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی
 
             
               
  عنوان: بخش عمومي غير دولتي
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/23 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 596 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه‌ خدمات تشخیصی درمانی در بخش عمومي غير دولتي