امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 

- خدمات دندانپزشکی

 

 

تعرفه پزشکی

 

Tariff
Medical Tariffs

 
    لیست تعرفه‌های پزشکی در سال 1393
 
     
               
  عنوان: کتاب ارزشهای نسبی سال 1393
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت  
             
               
               
  عنوان: درمان سوء مصرف مواد در بخش دولتی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فایل: 1.40 مگابایت        
  خلاصه: تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد از سوی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
 
           
       
       
  عنوان: خدمات آزمایشگاهی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فایل: 420 کیلوبایت        
  خلاصه: راهنمای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمان سال 1393 در بخش دولتی، عمومی، غیردولتی و خصوصی
 
             
               
               
  عنوان: خدمات پرتوپزشکی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فایل: 264 کیلوبایت        
  خلاصه: راهنمای تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمان سال 1393 در بخش دولتی، عمومی، غیردولتی و خصوصی  
             
               
               
  عنوان: خدمات گلوبال
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فایل: 740 کیلوبایت        
  خلاصه: تعرفه گلوبال اعمال شایع جراحی کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت سال 1393
 
             
               
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 764 کيلوبايت        
  خلاصه: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعرفه‌های بخش دولتی
 
             
               
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 832 کيلوبايت        
  خلاصه: تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تعرفه‌های بخش خصوصی
 
             
             
   
 

 

خدمات دندانپزشکی

 

 

Tariff
Dental Tariffs

دندانپزشکی

 
     
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/26 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 108 کيلوبايت        
  خلاصه: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی مصوب 1393/02/04 هیات محترم وزیران
 
             
               
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/26 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 120 کيلوبايت        
  خلاصه: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی مصوب 1393/02/24 هیات محترم وزیران  
             
               
               
  عنوان: دندانسازان تجربی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 96.0 کيلوبايت        
  خلاصه: تعرفه خدمات کمک دندانسازان تجربی (تبصره 5) مصوب 1393/02/24 هیات محترم وزیران
 
             
               
               
  عنوان: کمک دندانپزشکان تجربی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 104 کيلوبايت        
  خلاصه: تعرفه خدمات کمک دندان‌پزشکان تجربی و بهداران تجربی دندان مصوب 1392/02/04 هیات محترم وزیران