بایگانی اداره امور آزمایشگاهها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 
بایگانی

 

 

Archive
Archive Affairs of Laboratories

 
  بایگانی اداره امور آزمایشگاهها
 
     
               
  عنوان: راهنمای انجام آزمایش HER-2
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمايشگاهها  
  اندازه فايل: 180 کیلوبايت        
  توضيحات: راهنمای انجام آزمایش HER-2 به روش FISH
 
             
               
               
  عنوان: بررسی آنتی سرمهای ویبریوکلرا
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فایل: 164 کیلوبایت        
  توضیحات: بررسی آنتی سرمهای ویبریوکلرا سری ساخت 83-82
 
           
       
       
  عنوان: اقلام ارزیابی شده 1390
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 72.0 کیلوبایت        
  توضیحات: اقلام ارزیابی شده مورخ اردیبهشت الی تیرماه 1390
 
 
 
         
               
               
  عنوان: اقلام ارزیابی شده 1387
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 200 کیلوبایت        
  توضیحات: اقلام ارزیابی شده توسط آزمایشگاه مرجع سلامت از مهرماه 1387 الی فروردین 1390
 
             
               
               
  عنوان: اطلاعیه کیت هموگلوبین A2
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها  
  اندازه فایل: 136 کیلوبایت        
  توضیحات: اطلاعیه کیت هموگلوبین A2 ساخت شرکت میثاق تلاشگران
 
             
               
               
  عنوان: راهنمای انجام و تفسیر آزمایشات
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمايشگاهها  
  اندازه فايل: 872 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای انجام و تفسیر آزمایشات ایمونوهیستوشیمی، رسپتورهای استروژن ... در کانسر پستان
 
             
               
               
  عنوان: فرم گزارش پاتولوژی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمايشگاهها  
  اندازه فايل: 244 کيلوبايت        
  توضيحات: فرم گزارش پاتولوژی مراکز پاتولوژی
 
             
               
               
  عنوان: بخشنامه مرخصی بدون حقوق
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/08 منتشر کننده: اداره امور آزمايشگاهها  
  اندازه فايل: 156 کيلوبايت        
  توضيحات: بخشنامه مرخصی بدون حقوق مورخ 1390/05/17