اعلانات اداره امور آزمایشگاهها 1398

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
               
 
 

اعلانات

 

 

Advertisement
Laboratories Bulletin

 
  اعلانات مرتبط اداره امور آزمایشگاهها
 
               
               
  عنوان: راهنمای ایمنی زیستی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به افراد مشکوک یا مبتلا به کوروناویروس جدید
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/12/12 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1.20 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای ایمنی زیستی در آزمایشگاه ها
       
             
               
  عنوان: راهنمای ایمنی زیستی در بیماری کوروناویروس جدید
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/12/12 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1.98 مگابايت        
  توضيحات: تایید چگونگی رعایت اصول ایمنی و امنیت زیستی در برخورد با بیماری کوروناویروس جدید
       
             
               
  عنوان: الزام آزمایشگاه های پزشکی به کسب تایید آزمایشگاه مرجع سلامت برای انجام آزمایشگاه های تشخیص کوروناویروس جدید
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/12/12 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 537 کیلوبايت        
  توضيحات: تایید آزمایشگاه مرجع سلامت
       
             
               
  عنوان: اعلام استانداردهای آزمایش غیرتهاجمی دوران بارداری از نظر ناهنجاری های کروموزومی (NIPT) با استفاده از DNA آزاد جنینی در خون مادر در آزمایشگاه های تشخیص ژنتیک
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/10/28 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 666 کیلوبايت        
  توضيحات: Cell Free Fetal DNA
       
             
               
  عنوان: استاندارد تکنیک های تشخیصی کاریوتایپ مایع آمنیون و CVS در آزمایشگاه های تشخیص ژنتیک
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/10/28 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 503 کیلوبايت        
  توضيحات: شماره سند: HD-GO-00-MN-SD-010-00
       
             
               
  عنوان: استاندارد ها و الزامات آزمایشگاهی برنامه غربالگری سندروم داون
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/10/28 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 413 کیلوبايت        
  توضيحات: ضمیمه 1
       
             
               
  عنوان: دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/10/28 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 939 کیلوبايت        
  توضيحات: سندرم داون و تریزومی 13 و 18 (بازنگری 1397)
       
             
               
  عنوان: اعلام غیرقابل قبول بودن کیتهای شکایتی آنتی ژن رایت لوله ای انستیتو پاستور ایران
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/10/18 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1.66 مگابايت        
  توضيحات: نتایج ارزیابی کیفیت کیت های آنتی ژن رایت لوله ای با شماره سری ساخت های AbT9712 و AbT9804
       
             
               
  عنوان: مجوز اشتغال اتباع بیگانه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/10/10 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 134 کیلوبايت        
  توضيحات: بررسی مجوز اشتغال به کار اتباع بیگانه
       
             
               
  عنوان: اعتبار گواهی شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با دانش و مهارت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/09/30 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1.31 مگابايت        
  توضيحات: اعتبار گواهی شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با دانش و مهارت مسئولین فنی و کارکنان آزمایشگاه های پزشکی
       
             
               
  عنوان: راهنمای فنی روش های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/07/20 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 578 کیلوبايت        
  توضيحات: راهنمای فنی روش های کسب اطمینان از اعتبار نتایج آزمایشگاهی        
             
               
  عنوان: استاندارد آزمایشگاه های پزشکی - ویرایش 1397 نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1664 کیلوبايت        
  توضيحات: استاندارد آزمایشگاه های پزشکی ویرایش سال 1397        
             
               
  عنوان: راهنمای عمومی اخلاق حرفه ای شاغلین پزشکی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1103 کیلوبايت        
  توضيحات: وابسته ی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران        
             
               
  عنوان: معرفی بانک های اطلاعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 297 کیلوبايت        
  توضيحات: نامه معرفی بانک های اطلاعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی        
             
               
  عنوان: لزوم رصد و پایش مشکلات زنجیره تامین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 375 کیلوبايت        
  توضيحات: به منظور اختلال در ارائه خدمات آزمایشگاهی در شرایط بحران و فوریت        
             
               
  عنوان: چک لیست ارزیابی بخش باکتری شناسی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1445 کیلوبايت        
  توضيحات: ویرایش سوم - نسخه سال 1397        
             
               
  عنوان: ابلاغ تعرفه آزمایش تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 406 کیلوبايت        
  توضيحات: نامه ی دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت به تاریخ 1398/02/23        
             
               
  عنوان: الگوریتم تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم بر مبنای الگوی آزمایش رفلکسی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 148 کیلوبايت        
  توضيحات: الگوریتم رفلکسی تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم        
             
               
  عنوان: فرم متقاضیان مشارکت در برنامه نشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم نوع فايل: ELSX  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 21 کیلوبايت        
  توضيحات: فرم اکسل        
             
               
  عنوان: منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 135 کیلوبايت        
  توضيحات: منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی        
             
               
  عنوان: فرم رصد مشکلات زنجیره تامین وسایل تشخیصی آزمایشگاه پزشکی نوع فايل: XLS  
  زمان انتشار: 1398/05/01 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 168 کیلوبايت        
  توضيحات: اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت        
             
               
  عنوان: چک لیست جامع ارزیابی نظارتی آزمایشگاه های پزشکی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/04/15 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1373 کیلوبايت        
  توضيحات: چک لیست جامع ارزیابی نظارتی آزمایشگاه های پزشکی        
             
               
  عنوان: نامه ی چک لیست جامع ارزیابی نظارتی آزمایشگاه های پزشکی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/04/15 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 1535 کیلوبايت        
  توضيحات: نامه ی چک لیست جامع ارزیابی نظارتی آزمایشگاه های پزشکی        
             
               
  عنوان: تعرفه مصوب بازدیدها و مشاوره های امور آزمایشگاه ها نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/02/26 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 168 کیلوبايت        
  توضيحات: ابلاغ مصوبات جلسه مورخ 1395/01/14 هیات امنای دانشگاه        
             
               
  عنوان: الزام شرکت آزمایشگاه ها در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/02/26 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 20 کیلوبايت        
  توضيحات: الزام شرکت آزمایشگاه ها در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت        
             
               
               
  عنوان: فراهم کردن امضا الکترونیکی برای متخصصین آسیب شناسی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/01/29 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 273 کیلوبايت        
  توضيحات: فراهم کردن امضا الکترونیکی برای متخصصین آسیب شناسی        
             
               
               
  عنوان: راهنمای ثبت درخواست امضا الکترونیک نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/01/29 منتشر کننده: اداره امور آزمایشگاهها
 
  اندازه فايل: 5.0 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای ثبت درخواست امضا الکترونیک        
             
               

 

 فراهم کردن امضای الکترونیک برای متخصصین آسیب شناسی