قوانین و دستورالعمل امور مطبها و تعزیرات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

                               

               
 

 

 

 

قوانین

 

 

Regulations     
Rules and Guidelines Affairs Clinics and Judicial Sentences     

 
    قوانین و دستورالعمل‌ امور مطبها و تعزیرات
 
     
               
  عنوان: شناسه و استاندارد خدمت کاربرد اولتراسوند و تکنیک کاویتاسیون به عنوان درمان کمکی برای کاهش سایز موضعی و سلولیت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1399/06/19 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فايل: 766 کيلوبايت        
  توضيحات: دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالینی        
             
               
  عنوان: کاربرد فرکانس رادیویی به عنوان درمان کمکی برای کاهش سایز و سفت کردن بافت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/18 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فايل: 733 کيلوبايت        
  توضيحات: دبیرخانه شورای راهبردی تدوین راهنماهای بالینی
       
             
               
  عنوان: سونوگرافی توسط متخصص پرینالوژیست
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/18 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فايل: 232 کيلوبايت        
  توضيحات: در خصوص انجام سونوگرافی توسط متخصصین پرینالوژیست
 
             
               
  عنوان: سونوگرافی متخصصان غیر رادیولوژیست
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/18 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فايل: 224 کيلوبايت        
  توضيحات: رسیدگی به مساله غیرقانونی انجام سونوگرافی توسط متخصصان غیر رادیولوژیست
 
             
               
  عنوان: بخشنامه انجام سونوگرافی تشخیصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/18 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فايل: 124 کيلوبايت        
  توضيحات: بخشنامه انجام سونوگرافی تشخیصی با دریافت هزینه
 
             
               
  عنوان: بخشنامه انجام سونوگرافی متخصص زنان
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/18 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات  
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: بخشنامه انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان
 
             
               
    استعلامهای وزارتخانه        
               
  عنوان: غیرمجاز بودن استفاده از دستگاه‌های LPG
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/07 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فايل: 76.0 کيلوبايت        
  توضيحات: غیرمجاز بودن استفاده از دستگاه‌های LPG و .... توسط پزشکان عمومی
 
             
               
               
  عنوان: دستگاه‌های سولاریوم و کیت‌های PRP
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/07 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضيحات: در خصوص دستگاه‌های سولاریوم و کیت‌های PRP
 
             
               
               
 

 
               
  عنوان: آئین‌نامه بهداشتی مطب پزشک و دندانپزشک
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات  
  اندازه فایل: 888 کیلوبایت        
  توضیحات: قوانین کلی مربوط به مطبهای پزشکی و دندانپزشکی
 
             
       
       
  عنوان: ضوابط بهداشتی مطب
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فایل: 704 کیلوبایت        
  توضیحات: دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب
 
             
               
               
  عنوان: قانون تعزیرات حکومتی نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فایل: 452 کیلوبایت        
  توضیحات: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
 
             
               
               
  عنوان: هدف تشکیل کمیسیون ماده 11
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فایل: 256 کیلوبایت        
  توضیحات: هدف تشکیل کمیسیون ماده یازده
 
             
               
               
  عنوان: لیست داروهای بسته اورژانس
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: امور مطبها و تعزیرات
 
  اندازه فايل: 252 کيلوبايت        
  توضيحات: لیست داروهای بسته اورژانس (Emergency Box) مطب پزشکان و دندانپزشکان