شرح وظایف امور مطبها و تعزیرات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 
شرح وظایف

 

 

Job Description
Job Description Affairs Clinics and Judicial Sentences

 
    شرح وظایف امور مطبها و تعزیرات
 
     
               
   

شرح وظایف امور مطبها

1- برنامه‌ریزی اجرایی بازدید از مطب پزشکان (حدود1300مطب پزشک متخصص و فوق تخصص و 1200 مطب پزشک عمومی در مشهد)

2- آموزش کارشناسان نظارت بر درمان به منظور چگونگی نحوه نظارت بر مطب پزشکان

3- ابلاغ دستورالعمل‌های واصله از ارگانهای زیرربط به واحدهای تابعه

4- پاسخ به استعلامهای صورت پذیرفته تخصصی در خصوص مطب پزشکان

5- تایید سوابق فعالیت پزشکان و پیراپزشکان شاغل در بخشهای خصوصی درمانی

6- تهیه آمار مشخصات مطبها

7- تهیه و تنظیم چک لیستهای بازدید از مطب پزشکان

8- برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء نحوه بازدید از مطب پزشکان

9- اعلام وضعیت فعالیت پزشکان شاغل در مطب به ادارات و ارگان‌های مربوطه

شرح وظایف تعزیرات

1- دریافت شکایات از واحدهای مختلف درخصوص عدم رعایت ضوابط و مقررات جاری

2- کارشناسی شکایت بر اساس واحد مربوطه

3- جمع‌آوری مستندات لازم در خصوص مورد

4- دعوت از شاکی و متشاکی و اخذ توضیحات بصورت مکتوب

5- جمع‌بندی و تهیه گزارش کامل جهت طرح موضوع در کمیسیون ماده 11

6- ارسال پرونده‌ها پس از طرح در کمیسیون به تعزیرات حکومتی - دادگاه انقلاب - بر حسب مورد

7- پیگیری رای صادر شده و ابلاغ رای صادره به متشاکی

8- تنظیم صورتجلسات و ارسال صورتجلسات به واحدهای ذیربط

9- ثبت نتایج کمیسیون‌ها و بایگانی در سوابق افراد و موسسات

10- پاسخ به استعلامها در خصوص سوابق افراد و موسسات