قوانین و دستورالعملها صدور پروانه‌ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 

 

 

 

قوانین

 

 

Regulations     
Rules And Guidelines     

 
  قوانین و دستورالعمل‌ها صدور پروانه‌ها
 
     
               
  عنوان: آیین نامه تاسیس و بهره برداری کلینیک ویژه مستقل
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/02/15 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 1.67 مگابایت        
  توضیحات: آیین نامه تاسیس و بهره برداری کلینیک ویژه مستقل دانشگاه علوم پزشکی
       
             
               
  عنوان: آیین نامه تاسیس مرکز جامع دیالیز   نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1397/02/15 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 608 کیلوبایت        
  توضیحات: آیین نامه تاسیس مرکز جامع دیالیز
       
             
               
               
               
  عنوان: ضوابط مسئول فنی درموسسات خاص نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/07/01 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 920 کیلوبایت        
  توضیحات: ضوابط مسئول فنی درموسسات خاص        
             
               
  عنوان: تغییرات مهم در آئین‌نامه‌ها
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 608 کیلوبایت        
  توضیحات: تغییرات مهم در آئین‌نامه‌های صدور پروانه
 
             
       
   
    خیریه ....    
       
  عنوان: آئین‌نامه خیریه بیمارستان و درمانگاه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 136 کیلوبایت        
  توضیحات: آئین‌نامه مراکز درمانی خیریه، بیمارستان و درمانگاه
 
             
               
               
  عنوان: آئین‌نامه خیریه‌ها نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 176 کیلوبایت        
  توضیحات: آئین‌نامه تاسیس و اداره مرکز خیریه بهداشتی درمانی
 
             
               
   
    شرکتهای تعاونی مختلف ....        
               
  عنوان: تاسیس شرکتهای تعاونی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 7.53 مگابایت        
  توضیحات: تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی مابین وزارت تعاون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 
             
               
   
    بیمارستان ....  
               
  عنوان: نحوه تاسیس و بهره‌برداری
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 360 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه نحوه تاسیس و بهره‌برداری بیمارستانها
 
             
               
   
    پروانه پزشکی (دائم و موقت) ....  
               
  عنوان: پروانه دائم (اطلاعیه مهم)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: اطلاعیه در خصوص پروانه دائم و موقت
 
             
               
               
   
    درمانگاه‌های عمومی و تخصصی ....  
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی چشم پزشکی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 452 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی چشم پزشکی
 
             
               
               
  عنوان: مراکز جراحی محدود و سرپایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 152 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مرکز جراحی محدود و سرپایی
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه‌های عمومی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 264 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه‌های عمومی
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی ایمونولوژی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 124 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی ایمونولوژی و آلرژی
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه چند تخصصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه چند تخصصی مغز، اعصاب و روان
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی داخلی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی داخلی
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی پوست و مو
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی پوست و مو
 
             
               
               
  عنوان: مراکز تخصصی درمان ناباروری
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/08/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 1802 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس مراکز تخصصی درمان ناباروری (ART)
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی قلب و عروق
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 260 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه احداث درمانگاه تخصصی غیر تهاجمی قلب و عروق
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه تخصصی دیابت
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه تخصصی دیابت
 
             
               
               
  عنوان: درمانگاه چند تخصصی درد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فايل: 1.02 مگابايت        
  توضيحات: آئین‌نامه تاسیس درمانگاه چندتخصصی درد