سلامت نوزادان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 

 

 

 

آموزش

 

 

Midwifery
         Promote Natural Delivery

 
    مستندات سلامت نورادان
 
     
     چک لیستها
         
               
  عنوان: چک لیست ارزیابی برنامه های سلامت نوزادان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 86 کیلوبایت        
  توضیحات:

چک لیست ارزیابی برنامه های سلامت نوزادان

 
             
               
             
     دستور العمل و بخشنامه          
               
  عنوان: گردش کار نظام کشوری مراقبت مرگ داخل بیمارستانی پری ناتال نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 87 کیلوبایت        
  توضیحات: گردش کار نظام کشوری مراقبت مرگ داخل بیمارستانی پری ناتال        
             
               
               
  عنوان: راهنمای تشکیل کمیته دانشگاهی،شهرستانی و بیمارستانی بررسی مرگ و میر پری ناتال نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 267 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای تشکیل کمیته دانشگاهی،شهرستانی و بیمارستانی بررسی مرگ و میر پری ناتال        
             
               
               
             
    فرم های آماری          
               
  عنوان: فرمت آمار مرگ پری ناتال ماهانه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/11 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 56 کیلوبایت        
  توضیحات: فرمت آمار مرگ پری ناتال ماهانه        
             
    کتابها          
               
  عنوان: احیای نوزادان نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1398/06/30 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 9.33 مکابایت        
  توضیحات: براساس درسنامه احیای نوزادان از انتشارات قلب و آکادمی طب کودکان آمریکا- چاپ هفتم
       
             
               
               
  عنوان: بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/13 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 2 مگابایت
       
  توضیحات: بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم        
             
               
               
  عنوان: بسته خدمتي KMC نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/13 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 3 مگابایت        
  توضیحات: بسته خدمتي KMC        
             
               
               
  عنوان: راهنمای تشکیل کمیته مرگ پری ناتال نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/13 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 267 کیلوبایت        
  توضیحات: راهنمای تشکیل کمیته مرگ پری ناتال        
             
               
  عنوان: مراقبت غیرتخصصی نوزاد در منزل نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/11/13 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1 مگابایت        
  توضیحات: مراقبت غیرتخصصی نوزاد در منزل