تریاژ مامایی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

               
 
آموزش

 


Midwifery
  Triage    

 
    تریاژ مامایی
 
     
    مطالب آموزشی
         
               
  عنوان:  اصول تریاژ و آشنایی باروشهای تریاژ
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/10/27 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 978 کیلوبایت        
  توضیحات:

اصول تریاژ و آشنایی با روشهای تریاژ- دکتر مرتضی طالبی

 
             
               
               
  عنوان: سیستم تریاژ ESI
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/10/27 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 8.75 مگابایت        
  توضیحات:

 سیستم تریاژ ESI- دکتر بهرام زرمهری

 
             
               
               
  عنوان: تریاژ در اورژانسهای مامایی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/10/27 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 754 کیلوبایت        
  توضیحات:

تریاژ در اورژانسهای مامایی - دکتر فریده اخلاقی

 
             
               
               
  عنوان: سطح 2 تریاژ
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/10/27 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 1.5 مگابایت        
  توضیحات:  سطح 2 تریاژ- دکتر بهرنگ رضوانی
       
             
               
               
               
             
     دستور العمل ها
         
               
  عنوان: دستورالعمل تریاژ 94
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/10/27 منتشر کننده: امور مامایی  
  اندازه فایل: 658 کیلوبایت        
  توضیحات: دستور العمل اجرا و اصول راه اندازی سامانه تریاژ بیمارستانی