مرکز تکمیل درمان شهدای سلامت CTC

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
آقای حسین مومنی
مسئول هماهنگی و پذیرش
09155133682
     
     
           
             
             
   
 

معرفی  Introduction

 

فرم‌ها Forms

 
     
 

- فیلم معرفی مرکز تکمیل درمان شهدای سلامت

 

- فرم رضایت آگاهانه به قرارگاه مراقبتی سندروم حاد تنفسی

 
         
 

نامه ها و فرایندها  Letters & Processes

     
 

     
 

- فرایند پذیرش و انتقال بیماران مبتلا به Covid-19 به نقاهتگاه

- نامه ی راه اندازی واحد مراقبت از بیماران سندوم حاد تنفسی

- نامه ی هماهنگی درون دانشگاهی جهت ارائه خدمات

- نامه ی تامین داروهای ترالی اورژانس و درمانگاه مرکز تکمیل درمان