مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

تعرفه‌های پزشکی سال 1397 - تعرفه‌هاي پزشكي سال 1394

 

               
 
تعرفه پزشکی

 

 Tariff
Medical Tariffs

 
    لیست تعرفه‌های پزشکی در سال 1394
 
     
    خدمات آمبولانس        
             
  عنوان: تعرفه آمبولانس در بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/06 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 268 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه آمبولانس در بخش دولتی سال 1394
 
             
               
    خدمات سرپایی        
               
  عنوان: خدمات سرپایی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/17 منتشر کننده: اقتصاد درمان  
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای تعرفه‌های خدمات سرپایی در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی
 
             
               
    خدمات دندانپزشکی        
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/21 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 160 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی مصوب مورخ 1394/02/16
 
             
               
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/21 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 160 کيلوبايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات دندانپزشکی در بخش خصوصی مصوب مورخ 1394/02/16  
             
               
   
               
    خدمات تشخیصی درمانی        
               
  عنوان: بخش دولتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/27 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 1.21 مگابايت        
  توضيحات: تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی مصوبه هیات وزیران مورخ 1394/02/16
 
             
               
               
  عنوان: بخش خصوصی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/27 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فايل: 596 کيلوبايت        
  توضيحات: سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی مصوبه هیات وزیران مورخ 1394/02/16  
           
               
   
               
  عنوان: کتاب ارزشهای نسبی خدمات سلامت
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/01 منتشر کننده: اقتصاد درمان
 
  اندازه فایل: 27.4 مگابایت        
  خلاصه: اصلاحیه کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت‌های سلامت