مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

کمیته ترویج زایمان طبیعی برنامه تحول نظام سلامت

 

               
   


ترویج زایمان طبیعی

 

 

Committee     
Committee Promotes Natural Childbirth     

 
  کمیته ترویج زایمان طبیعی
         
     
  دبیر کمیته اصلی: دکتر مرتضی طالبی
         
 
         
               
 

اعضاء کمیته اصلی:

       
  دکتر محمدهادی سعید مدقق
   
   
  دکتر محمدرضا دارابی    
   
  دکتر سیدمحمدحسین بحرینی طوسی    
   
  دکتر حمیدرضا بهرامی    
   
  دکتر حسن متقی مقدم
   
   
  دکتر مرتضی طالبی          
  دکتر محمداسماعیل خیامی          
  دکتر نیره خادم          
  دکتر ناهید زیرک
   
   
  صدیقه یوسف زاده
         
  محبوبه فیروزی          
  فریده فرخی          
             
               
 

شرح وظایف کمیته:

         
 

- اطلاع‌رساني و آموزش در سطح جامعه و مراکز درماني در رابطه با طرح ترویج زایمان طبیعی
- پيگيري استقرار سامانه ثبت مواليد طبيعي و سزارين و ورود به روز اطلاعات در سامانه
- پیگیری تشکیل کمیته‌های بیمارستانی ترويج زايمان طبيعي و تعیین مداخلات جهت کاهش سزارین طبق دستورالعمل
- پیگیری اجرای دستورالعمل مامای همراه عقد قرارداد پزشکان و ماماهاي بخش خصوصي جهت انجام زایمان طبیعی در مراکز دانشگاهی
- پايش عملکرد ترويج زايمان طبيعي در سطوح (مراکز درماني ، دانشگاه و وزارتخانه) حسب دستورالعمل
- جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای پایش و ارزیابی اجرای طرح

   
               
   
  دستورالعملهای ترویج زایمان طبیعی:  
               
  عنوان: قرارداد انجام زایمان طبیعی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: دبیرخانه تحول نظام سلامت
 
  اندازه فايل: 359 کيلوبايت        
  توضيحات: قرارداد انجام زایمان طبیعی در مراکز دانشگاهی توسط متخصصین زنان و ماماهای غیرشاغل دارای دفاتر کار
 
             
               
     
               
  عنوان: دستورالعمل بازتوزیع
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: دبیرخانه تحول نظام سلامت  
  اندازه فايل: 101 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل باز توزیع حق‌الزحمه ترویج زایمان طبیعی
 
             
               
     
               
  عنوان: برنامه ترویج زایمان طبیعی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: دبیرخانه تحول نظام سلامت  
  اندازه فايل: 635 کيلوبايت        
  توضيحات: برنامه ترویج زایمان طبیعی و اعتباربخشی بلوک زایمان و بیمارستان
 
             
               
     
               
  عنوان: دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: دبیرخانه تحول نظام سلامت  
  اندازه فايل: 526 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل برنامه ترویج زایمان طبیعی - کلاسهای آمادگی برای زایمان
 
             
               
     
               
  عنوان: راهکار اجرایی عدم کاهش سزارین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/27 منتشر کننده: دبیرخانه تحول نظام سلامت  
  اندازه فايل: 457 کيلوبايت        
  توضيحات: پیرو بخشنامه تحول نظام سلامت - برنامه ترویج زایمان طبیعی مورخ 1393/05/22