کنترل عفونت مدیریت پرستاری

туризм в разных странах
готовый интернет-магазин на joomla
بازدید: 1490

 

               
 
کنترل عفونت 

 

 

 Infection Control     
Infection Control Nursing Management     

 
    فایلهای مرتبط با کنترل عفونت مدیریت پرستاری
 
     
    اسامی کارشناسان کنترل عفونت
 
               
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت دولتی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 288 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای دانشگاهی
 
           
       
       
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت خصوصی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 292 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای خصوصی، خیریه، نظامی و ....  
             
               
               
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت شهرستان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 328 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای شهرستانها  
             
             

 


 

     
    دستورالعملهای کنترل عفونت (1395)
   
               
  عنوان: دستورالعمل کشوری بیماریهای آمیزشی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/08 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 3.20 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونتهای آمیزشی
 
             
               
  عنوان: دستورالعمل بخشهای همودیالیز
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/02/22 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 416 کیلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل کنترل عفونت بخشهای همودیالیز
       
             
               
               

 

     
    دستورالعملهای کنترل عفونت (1394)
   
               
  عنوان: راهنمای کشوری مبارزه با کنگو
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/19 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 7.04 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)
 
             
               
               
  عنوان: مراقبت بیماری سرخک
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/04/31 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مراقبت بیماری سرخک (مرحله حذف)
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل هپاتیت B
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/04 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: چند نکته در مورد هپاتیت B و بارداری خردادماه 1394
 
             
             

 


 

   
  مطالب آموزشی (1)
 
               
  عنوان: توصیه‌های بهداشتی جهت زائرین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/30 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 3.10 مگابايت        
  توضيحات: توصیه‌های بهداشتی جهت سلامت زائرین
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل کشوری وبا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/02 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 468 کيلوبايت        
  توضيحات: آخرین دستورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا
 
             
               
               
  عنوان: لیست کلاسهای برگزار شده
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/10/09 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 380 کیلوبایت        
  توضیحات: لیست کلاسهای برگزار شده در زمینه بیماریهای بازپدید و نوپدید از خرداد لغایت آذر 1393
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل نهایی ایبولا
نوع فايل: ZIP  
  زمان انتشار: 1393/08/20 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 7.36 مگابايت        
  توضيحات: پنج فایل مرتبط در ارتباط با دستورالعمل نهایی ایبولا
 
             
               
               
  عنوان: کتاب نظام مراقبت (تزریقات ایمن)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/28 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 3.64 مگابايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: کنترل عفونت در آمبولانسها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 928 کيلوبايت        
  توضيحات: رعایت اصول کنترل عفونت در آمبولانسها مهرماه 1393
 
             
               
               
  عنوان: بیماری ایبولا چیست؟
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 1.91 مگابايت        
  توضيحات: دکتر حمیدرضا نادری دانشیار تخصصی بیماریهای عفونی مهرماه 1393
 
             
               
               
  عنوان: مراقبتهای پرستاری در ایبولا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 1.29 مگابايت        
  توضيحات: مراقبتهای پرستاری در ایبولا مهرماه 1393
 
             
               
               
  عنوان: کورونا ویروس جدید
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 3.08 مگابايت        
  توضيحات: کورونا ویروس، عامل بیماری تنفسی در خاورمیانه (مرکز مدیریت بیماریهای واگیر)
 
             
               

 

             
  عنوان: مراقبتهای پرستاری در کرونا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 1.23 مگابايت        
  توضيحات: دستورالعمل کشوری مراقبت در کرونا ویروس مهرماه 1393
 
             
               
               
  عنوان: احتیاطات استاندارد و احتیاط بر اساس راه انتقال
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 5.38 مگابايت        
  توضيحات: احتیاطات استاندارد و احتیاط بر اساس راه انتقال مهرماه 1393
 
             
               

 

     
    مطالب آموزشی (2)
   
               
  عنوان: دستورالعمل مقابله با سندرم کورونا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 880 کيلوبايت        
  توضيحات: شیوه‌نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری سندرم تنفسی کورونا
 
             
               
               
  عنوان: موازین پیشگیری سندرم تنفسی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 520 کيلوبايت        
  توضيحات: موازین پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس
 
             
               
               
  عنوان: موازین پیشگیری سندرم تنفسی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 440 کيلوبايت        
  توضيحات: موازین پیشگیری و کنترل عفونت جهت بیمار-اعضای خانواده در مراقبت بیماری ناشی از کورونا ویروس  
             
               
               
  عنوان: سندرم تنفسی خاورمیانه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 1.39 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس (خرداد 1393)
 
             
               
               
  عنوان: شیوه‌نامه کورونا ویروس
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 1.47 مگابايت        
  توضيحات: شیوه‌نامه برخورد و مدیریت کورونا ویروس در مراجعین بیمارستانی
 
             
               
               
  عنوان: کورونا ویروس جدید
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 2.97 مگابايت        
  توضيحات: کورونا ویروس عامل بیماری تنفسی در خاورمیانه
 
             
               
               
  عنوان: کورونا ویروس خاورمیانه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: سندرم تنفسی خاورمیانه MERS-CoV
 
             
               
               
  عنوان: الگوریتم نحوه تشخیص
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 116 کيلوبايت        
  توضيحات: الگوریتم نحوه تشخیص، درمان و ارجاع بیماران مشکوک به کورونا ویروس
 
             
               
               
  عنوان: جدول سطح‌بندی بیمارستانها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 124 کيلوبايت        
  توضيحات: جدول سطح‌بندی بیمارستانها
 
             
               
               
  عنوان: تریاژ سندرمی در اورژانس بیمارستانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 484 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل تریاژ در اورژانس بیمارستانی با رویکرد توجه به بیماریهای مسری
 
             
               
             

 


 

     
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1395)
   
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان رضوی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/22 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل:  243 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان رضوی مورخ 1395/09/17
       
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان دکتر شیخ
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 123کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان دکتر شیخ مورخ 1395/06/31
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 110کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان سینا مورخ 1395/06/17
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان موسی بن جعفر
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 241کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان موسی بن جعفر
       
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ابن سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 282کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ابن سینا
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام هادی (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/02 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 324 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان امام هادی (علیه‌السلام)
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 17 شهریور
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/21 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 328 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان 17 شهریور
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ام‌البنین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/01 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 328 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ام‌البنین
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان آریا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/01 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 284 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان آریا
 
             
               

 

     
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1394) (1)
   
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ثامن‌الائمه ناجا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/25 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ثامن‌الائمه ناجا
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان منتصریه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/12 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان منتصریه
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام رضا (ع)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/06 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 244 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 550 ارتش
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/10/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ارتش
 
             
               
               
  عنوان: گزارش سمینار بیمارستان پاستور نو
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/09 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 296 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش سمینار کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان پاستور نو  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان هاشمی‌نژاد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/20 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان هاشمی‌نژاد  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان بنت‌الهدی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/07 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان بنت‌الهدی
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ابن سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/21 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 276 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ابن سینا
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان مهرگان
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 276 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان مهرگان
 
             
               

 

               
     
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1394) (2)        
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام حسین (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان امام حسین (علیه‌السلام) (1394/06/18)  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان رضوی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 188 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان رضوی (1394/06/04)  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان فارابی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/26 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان فارابی (1394/05/21)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان جوادالائمه قلب
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 192 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان جوادالائمه (1394/05/07)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان شریعتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/04/20 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان دکتر علی شریعتی (1394/04/10)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان طالقانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/30 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان طالقانی (1394/03/25)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام سجاد (ع)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/17 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 228 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امام سجاد (علیه‌السلام) (1394/03/11)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان دکتر شیخ
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/03 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان دکتر شیخ (1394/02/21)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 22 بهمن
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان 22 بهمن (1394/02/14)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان هفده شریهور
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان هفده شهریور (1394/01/31)
 
             
               
               

 

   
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1393)
 
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان آریا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/25 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 156 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان آریا 1393/12/18
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان سینا نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/21 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 152 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان سینا 1393/11/04        
               
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان منتصریه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/11/21 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 152 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان منتصریه 1393/11/20
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام رضا (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/11/14 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 148 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امام رضا (علیه السلام) 1393/11/06
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امداد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/10/26 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 144 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امداد 1393/10/22
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ام‌البنین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/10/13 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 144 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان ام‌البنین 1393/10/08
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 550 ارتش
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/10/11 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 148 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان 550 ارتش 1393/09/24
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان قائم (عج‌الله تعالی فرجه)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/16 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 228 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان قائم (عج‌الله تعالی فرجه) 1393/09/10
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام هادی (علیه السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/28 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 144 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امام هادی (علیه‌السلام) 1393/08/26
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام حسین (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/25 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امام حسین (علیه‌السلام) 1393/08/19
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان جوادالائمه (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/06 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 192 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان جوادالائمه (علیه‌السلام) 1393/07/28  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان فارابی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 220 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان فارابی 1393/07/14  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان خاتم
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/03 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 184 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان خاتم 1393/06/31
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان شریعتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/06/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان شریعتی 1393/06/17
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان هفده شهریور
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/06/05 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان هفده شهریور 1393/06/03  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان رضوی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/28 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 228 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان رضوی 1393/05/06  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان طالقانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان طالقانی 1393/05/20  
             
               
спутниковые тюнеры
установка wordpress на хостинг