مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی
سایر لینکها
کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

کنترل عفونت مدیریت پرستاری

 

               
 
کنترل عفونت 

 

 

 Infection Control     
Infection Control Nursing Management     

 
    فایلهای مرتبط با کنترل عفونت مدیریت پرستاری
 
     
    اسامی کارشناسان کنترل عفونت
 
               
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت دولتی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 288 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای دانشگاهی
 
           
       
       
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت خصوصی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 292 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای خصوصی، خیریه، نظامی و ....  
             
               
               
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت شهرستان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 328 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای شهرستانها  
             
             

 


 

     
    دستورالعملهای کنترل عفونت (1395)
   
               
  عنوان: دستورالعمل کشوری بیماریهای آمیزشی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/08/08 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 3.20 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مراقبت و درمان عفونتهای آمیزشی
 
             
               
  عنوان: دستورالعمل بخشهای همودیالیز
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/02/22 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 416 کیلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل کنترل عفونت بخشهای همودیالیز
       
             
               
               

 

     
    دستورالعملهای کنترل عفونت (1394)
   
               
  عنوان: راهنمای کشوری مبارزه با کنگو
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/19 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 7.04 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)
 
             
               
               
  عنوان: مراقبت بیماری سرخک
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/04/31 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مراقبت بیماری سرخک (مرحله حذف)
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل هپاتیت B
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/04 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: چند نکته در مورد هپاتیت B و بارداری خردادماه 1394
 
             
             

 


 

   
  مطالب آموزشی (1)
 
               
  عنوان: توصیه‌های بهداشتی جهت زائرین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/30 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 3.10 مگابايت        
  توضيحات: توصیه‌های بهداشتی جهت سلامت زائرین
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل کشوری وبا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/02 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 468 کيلوبايت        
  توضيحات: آخرین دستورالعمل درمان بیماران مبتلا به وبا
 
             
               
               
  عنوان: لیست کلاسهای برگزار شده
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/10/09 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 380 کیلوبایت        
  توضیحات: لیست کلاسهای برگزار شده در زمینه بیماریهای بازپدید و نوپدید از خرداد لغایت آذر 1393
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل نهایی ایبولا
نوع فايل: ZIP  
  زمان انتشار: 1393/08/20 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 7.36 مگابايت        
  توضيحات: پنج فایل مرتبط در ارتباط با دستورالعمل نهایی ایبولا
 
             
               
               
  عنوان: کتاب نظام مراقبت (تزریقات ایمن)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/28 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 3.64 مگابايت        
  توضيحات: ندارد  
             
               
               
  عنوان: کنترل عفونت در آمبولانسها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 928 کيلوبايت        
  توضيحات: رعایت اصول کنترل عفونت در آمبولانسها مهرماه 1393
 
             
               
               
  عنوان: بیماری ایبولا چیست؟
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 1.91 مگابايت        
  توضيحات: دکتر حمیدرضا نادری دانشیار تخصصی بیماریهای عفونی مهرماه 1393
 
             
               
               
  عنوان: مراقبتهای پرستاری در ایبولا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 1.29 مگابايت        
  توضيحات: مراقبتهای پرستاری در ایبولا مهرماه 1393
 
             
               
               
  عنوان: کورونا ویروس جدید
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 3.08 مگابايت        
  توضيحات: کورونا ویروس، عامل بیماری تنفسی در خاورمیانه (مرکز مدیریت بیماریهای واگیر)
 
             
               

 

             
  عنوان: مراقبتهای پرستاری در کرونا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 1.23 مگابايت        
  توضيحات: دستورالعمل کشوری مراقبت در کرونا ویروس مهرماه 1393
 
             
               
               
  عنوان: احتیاطات استاندارد و احتیاط بر اساس راه انتقال
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 5.38 مگابايت        
  توضيحات: احتیاطات استاندارد و احتیاط بر اساس راه انتقال مهرماه 1393
 
             
               

 

     
    مطالب آموزشی (2)
   
               
  عنوان: دستورالعمل مقابله با سندرم کورونا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 880 کيلوبايت        
  توضيحات: شیوه‌نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری سندرم تنفسی کورونا
 
             
               
               
  عنوان: موازین پیشگیری سندرم تنفسی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 520 کيلوبايت        
  توضيحات: موازین پیشگیری و کنترل عفونت در مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس
 
             
               
               
  عنوان: موازین پیشگیری سندرم تنفسی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 440 کيلوبايت        
  توضيحات: موازین پیشگیری و کنترل عفونت جهت بیمار-اعضای خانواده در مراقبت بیماری ناشی از کورونا ویروس  
             
               
               
  عنوان: سندرم تنفسی خاورمیانه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 1.39 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کورونا ویروس (خرداد 1393)
 
             
               
               
  عنوان: شیوه‌نامه کورونا ویروس
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/08 منتشر کننده: اورژانس  
  اندازه فايل: 1.47 مگابايت        
  توضيحات: شیوه‌نامه برخورد و مدیریت کورونا ویروس در مراجعین بیمارستانی
 
             
               
               
  عنوان: کورونا ویروس جدید
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 2.97 مگابايت        
  توضيحات: کورونا ویروس عامل بیماری تنفسی در خاورمیانه
 
             
               
               
  عنوان: کورونا ویروس خاورمیانه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: سندرم تنفسی خاورمیانه MERS-CoV
 
             
               
               
  عنوان: الگوریتم نحوه تشخیص
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 116 کيلوبايت        
  توضيحات: الگوریتم نحوه تشخیص، درمان و ارجاع بیماران مشکوک به کورونا ویروس
 
             
               
               
  عنوان: جدول سطح‌بندی بیمارستانها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 124 کيلوبايت        
  توضيحات: جدول سطح‌بندی بیمارستانها
 
             
               
               
  عنوان: تریاژ سندرمی در اورژانس بیمارستانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 484 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل تریاژ در اورژانس بیمارستانی با رویکرد توجه به بیماریهای مسری
 
             
               
             

 


 

     
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1395)
   
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان رضوی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/09/22 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل:  243 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان رضوی مورخ 1395/09/17
       
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان دکتر شیخ
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 123کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان دکتر شیخ مورخ 1395/06/31
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/07/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 110کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان سینا مورخ 1395/06/17
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان موسی بن جعفر
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 241کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان موسی بن جعفر
       
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ابن سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/06/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 282کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ابن سینا
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام هادی (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/05/02 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 324 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان امام هادی (علیه‌السلام)
       
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 17 شهریور
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/21 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 328 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان 17 شهریور
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ام‌البنین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/01 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 328 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ام‌البنین
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان آریا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/03/01 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 284 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان آریا
 
             
               

 

     
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1394) (1)
   
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ثامن‌الائمه ناجا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/25 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ثامن‌الائمه ناجا
 
             
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان منتصریه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/12 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان منتصریه
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام رضا (ع)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/06 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 244 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 550 ارتش
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/10/13 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ارتش
 
             
               
               
  عنوان: گزارش سمینار بیمارستان پاستور نو
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/09 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 296 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش سمینار کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان پاستور نو  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان هاشمی‌نژاد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/20 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان هاشمی‌نژاد  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان بنت‌الهدی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/08/07 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان بنت‌الهدی
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ابن سینا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/21 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 276 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان ابن سینا
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان مهرگان
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/07/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 276 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان مهرگان
 
             
               

 

               
     
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1394) (2)        
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام حسین (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان امام حسین (علیه‌السلام) (1394/06/18)  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان رضوی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/06/23 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 188 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان رضوی (1394/06/04)  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان فارابی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/26 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان فارابی (1394/05/21)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان جوادالائمه قلب
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/15 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 192 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان جوادالائمه (1394/05/07)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان شریعتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/04/20 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش بازدید و جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان دکتر علی شریعتی (1394/04/10)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان طالقانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/30 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: گزارش جلسه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستان طالقانی (1394/03/25)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام سجاد (ع)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/17 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 228 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امام سجاد (علیه‌السلام) (1394/03/11)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان دکتر شیخ
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/03 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان دکتر شیخ (1394/02/21)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 22 بهمن
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان 22 بهمن (1394/02/14)
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان هفده شریهور
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 212 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان هفده شهریور (1394/01/31)
 
             
               
               

 

   
    گزارش بازدید کارشناسان از بیمارستانها (1393)
 
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان آریا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/25 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 156 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان آریا 1393/12/18
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان سینا نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/12/21 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 152 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان سینا 1393/11/04        
               
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان منتصریه
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/11/21 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 152 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان منتصریه 1393/11/20
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام رضا (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/11/14 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 148 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امام رضا (علیه السلام) 1393/11/06
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امداد
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/10/26 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 144 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امداد 1393/10/22
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان ام‌البنین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/10/13 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 144 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان ام‌البنین 1393/10/08
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان 550 ارتش
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/10/11 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 148 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان 550 ارتش 1393/09/24
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان قائم (عج‌الله تعالی فرجه)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/09/16 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 228 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان قائم (عج‌الله تعالی فرجه) 1393/09/10
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام هادی (علیه السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/28 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 144 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امام هادی (علیه‌السلام) 1393/08/26
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان امام حسین (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/25 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان امام حسین (علیه‌السلام) 1393/08/19
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان جوادالائمه (علیه‌السلام)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/06 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 192 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان جوادالائمه (علیه‌السلام) 1393/07/28  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان فارابی نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 220 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان فارابی 1393/07/14  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان خاتم
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/07/03 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 184 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان خاتم 1393/06/31
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان شریعتی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/06/19 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان شریعتی 1393/06/17
 
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان هفده شهریور
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/06/05 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان هفده شهریور 1393/06/03  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان رضوی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/28 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 228 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان رضوی 1393/05/06  
             
               
               
  عنوان: بازدید از بیمارستان طالقانی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 140 کيلوبايت        
  توضيحات: بازدید از بیمارستان طالقانی 1393/05/20  
             
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.