مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سایر لینکها

کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

کنترل عفونت مدیریت پرستاری - دستورالعملهای کنترل عفونت (1394)

 

     
    دستورالعملهای کنترل عفونت (1394)
   
               
  عنوان: راهنمای کشوری مبارزه با کنگو
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/05/19 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 7.04 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مبارزه با بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF)
 
             
               
               
  عنوان: مراقبت بیماری سرخک
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/04/31 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای کشوری مراقبت بیماری سرخک (مرحله حذف)
 
             
               
               
  عنوان: دستورالعمل هپاتیت B
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/03/04 منتشر کننده: مديريت پرستاري  
  اندازه فايل: 248 کيلوبايت        
  توضيحات: چند نکته در مورد هپاتیت B و بارداری خردادماه 1394