مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سایر لینکها

کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

کنترل عفونت مدیریت پرستاری

 

               
 
کنترل عفونت 

 

 

 Infection Control     
Infection Control Nursing Management     

 
    فایلهای مرتبط با کنترل عفونت مدیریت پرستاری
 
     
    اسامی کارشناسان کنترل عفونت
 
               
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت دولتی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 288 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای دانشگاهی
 
           
       
       
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت خصوصی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 292 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای خصوصی، خیریه، نظامی و ....  
             
               
               
  عنوان: کارشناسان کنترل عفونت شهرستان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/27 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 328 کیلوبایت        
  توضیحات: اسامی و رایانامه کارشناسان کنترل عفونت بیمارستانهای شهرستانها