آموزش کارکنان مدیریت پرستاری

туризм в разных странах
готовый интернет-магазин на joomla
بازدید: 3485

 

               
 
آموزش

 

 

Staff Training    
Nursing Staff Training    

 
    آموزش کارکنان مدیریت پرستاری (1395)
 
     
               
  عنوان: دستورالعمل تست پنی‌سیلین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 1.51 مگابايت        
  توضيحات: دستورالعمل انجام آزمون پوستی حساسیت به پنی سیلین
 
             
               

 

               
    آموزش کارکنان مدیریت پرستاری (1394)
 
               
  عنوان: لیست مراکز درمان هاری
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/25 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 244 کيلوبايت        
  توضيحات: برنامه کشیک مراکز درمان پیشگیری هاری
 
             
               
  عنوان: ترجمه دستورالعملهای ویروس زیکا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/11 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 364 کيلوبايت        
  توضيحات: ترجمه فارسی دستورالعملهای ویروس زیکا
 
             
               
  عنوان: اخبار مراقبت دی 1394
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/10/01 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 2.30 مگابايت        
  توضيحات: اخبار مراقبت مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار
 
             
               
  عنوان: دستورالعمل دوم ویروس زیکا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/08 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 572 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل دوم ویروس زیکا
 
             
               
  عنوان: دستورالعملهای ویروس زیکا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/08 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 2.18 مگابايت        
  توضيحات: دستورالعملهای ویروس زیکا
 
             
               
  عنوان: دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/11/06 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 2.12 مگابايت        
  توضيحات: دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس
 
             
               
               
  عنوان: بخشنامه واکسیناسیون آنفلوانزا
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/10/17 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 576 کيلوبايت        
  توضيحات: بخشنامه واکسیناسیون آنفلوانزا (گروههای اولویت‌دار گیرنده واکسن آنفلوانزای فصلی سالیانه)
 
             
               
               
  عنوان: شیوه‌نامه آنفلوانزا شماره (1)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/28 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: موازین کنترل عفونت در مراقبت بیماری تنفسی ناشی از آنفلوانزای فصلی انسانی
 
             
               
  عنوان: شیوه‌نامه آنفلوانزا شماره (2) نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/28 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 1.08 مگابايت        
  توضيحات: راهنمای مراقبت و مدیریت بالینی بیماری آنفلوانزا در اورژانس بیمارستانی و بخشهای بستری
 
             
               
  عنوان: شیوه‌نامه آنفلوانزا شماره (3) نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/28 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 912 کيلوبايت        
  توضيحات: شیوه نامه اجرایی اورژانس پیش بیمارستانی به منظور مقابله با بیماری آنفلوانزای فصلی انسانی
 
             
               
  عنوان: شیوه‌نامه آنفلوانزا شماره (4) نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/18 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 464 کيلوبايت        
  توضيحات: دستورالعمل اجرایی مراقبت آنفلوانزا و شبه آنفلوانزا در سال 1394
 
             
               
               
 
  عنوان: راهنمای کشوری بروسلوز شماره (1)
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/18 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 9.50 مگابايت        
  توضيحات: آموزش پیشگیری، کنترل و درمان بیماری تب مالت (بروسلوز)
 
             
  عنوان: راهنمای کشوری بروسلوز شماره (2)        
  اندازه فايل: 7.64 مگابايت        
             
   
               
               
  عنوان: راهنمای بالینی گاز کلر
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/14 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 680 کيلوبايت        
  توضيحات: راهنمای بالینی ارائه خدمات به مصدومان حوادث شیمیایی گاز کلر و مشتقات آن
 
             
               
               
  عنوان: طغیان بیماریها
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/14 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 1.35 مگابايت        
  توضيحات: طغیان بیماریهای ناشی از آب و غذا
 
             
               
               
  عنوان: فلوچارت مسمویت بوسیله گاز کلر
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/14 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 56.0 کيلوبايت        
  توضيحات: فلوچارت مسمویت با گاز کلر
 
             
               
               
  عنوان: آمادگی برای زمستان
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/09/03 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 832 کيلوبايت        
  توضيحات: اقدامات آموزشی و بهداشتی در فصل سرما
 
             

 

             
    آموزش کارکنان مدیریت پرستاری (1393)        
               
  عنوان: الگوریتمهای احیای قلبی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 2.96 مگابايت        
  توضيحات: الگوریتمهای احیای قلبی-ریوی پیشرفته 1391 (مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان)
 
             
               
               
  عنوان: برنامه‌ریزی استراتژیک چیست؟
نوع فایل: PPT  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 924 کیلوبایت        
  توضیحات: برنامه‌ریزی استراتژیک چیست؟
 
           
       
       
  عنوان: مقدمه‌ای بر مدل برنامه‌ریزی استراتژیک
نوع فایل: PPT  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 528 کیلوبایت        
  توضیحات: مقدمه‌ای بر مدل برنامه‌ریزی استراتژیک (آقای وارثی)
 
             
               
               
  عنوان: مدل برنامه‌ریزی استراتژیک
نوع فایل: PPT  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 672 کیلوبایت        
  توضیحات: مدل برنامه‌ریزی استراتژیک سامانه 2
 
             
               
               
  عنوان: مروری بر مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک
نوع فایل: PPT  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فایل: 588 کیلوبایت        
  توضیحات: مروری بر مراحل برنامه‌ریزی استراتژیک
 
             
               
               
  عنوان: برنامه‌ریزی استراتژیک، تاکتیکی
نوع فايل: PPT  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 184 کيلوبايت        
  توضيحات: برنامه‌ریزی استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی
 
             
               
               
  عنوان: ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک
نوع فايل: PPT  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 776 کيلوبايت        
  توضيحات: ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک، تعاریف و تفاوت با دیگر برنامه‌ها
 
             
               
               
  عنوان: شاخصهای عملکرد بخشها
نوع فايل: PPT  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 180 کيلوبايت        
  توضيحات: شاخصهای اندازه‌گیری عملکرد بخشها
 
             
               
               
  عنوان: داروهای گیاهی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری  
  اندازه فايل: 2.82 کيلوبايت        
  توضيحات: داروهای گیاهی (دکتر فرهاد همت خواه)
 
             
               
               
  عنوان: نمونه سوالات خدمات پرستاری
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/05/04 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 84.0 کيلوبايت        
  توضيحات: نمونه سوالات اصول مدیریت خدمات پرستاری
 
             
             

 

               
  عنوان: چک لیست جراحی ایمن
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/04/10 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 88.0 کيلوبايت        
  توضيحات: چک لیست جراحی ایمن (معاونت درمان دانشگاه بوشهر)
 
             
               
               
  عنوان: جراحی ایمن
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/04/10 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 500 کيلوبايت        
  توضيحات: جراحی ایمن (محسن کاظمی-1390)
 
             
               
               
  عنوان: کتاب مدیریت بحران
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/04/10 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 3.27 مگابايت        
  توضيحات: مدیریت بحران (دکتر مازیار حسینی)
 
             
               
               
спутниковые тюнеры
установка wordpress на хостинг