مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سایر لینکها

کنترل عفونت
پایش بهداشت دست
آموزش کارکنان
کمیته‌ها
ارتباط با مدیران پرستاری

آموزش کارکنان مدیریت پرستاری

 

               
 
آموزش

 

 

Staff Training    
Nursing Staff Training    

 
    آموزش کارکنان مدیریت پرستاری (1395)
 
     
               
  عنوان: دستورالعمل تست پنی‌سیلین
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1395/04/05 منتشر کننده: مدیریت پرستاری
 
  اندازه فايل: 1.51 مگابايت        
  توضيحات: دستورالعمل انجام آزمون پوستی حساسیت به پنی سیلین