مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد