مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

بازدید معاون درمان دانشگاه از منطقه برگزاری اردوی جهادی صراط الحمید


معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از منطقه برگزاری اردوی جهادی صراط الحمیدبازدید کرد.

به گزارش وب دا، دکتر شاپور بدیعی به همراه دکتر پاینده مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان با حضور در بخش قلندر آباد از توابع شهرستان فریمان در جریان خدمات ارائه شده توسط گروه جهادی صراط الحمید قرار گرفت.

وی با قدردانی از اقدام جهادی دانشجویان گروه صراط الحمید تاکید کرد:دانشگاه علوم پزشکی مشهد از برنامه های جهادی دانشجویان که در راستای خدمت رسانی به مردم به ویژه در مناطق محروم در حوزه های مختلف فرهنگی، بهداشتی و درمانی صورت می گیرد حمایت می کند.

در اردوی جهادی دانشجویان گروه صراط الحمید که به مدت ده روز به طول می انجامد ۱۲ روستای بخش قلندر آباد تحت پوشش خدمات بهداشتی، درمانی و فرهنگی قرار می گیرند.

دکتر بدیعی  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ادامه حضور در شهرستان فریمان از بیمارستان های حضرت زهرا (س)و امام خمینی(ره)  بازدید و در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت.