مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

بیمارستان صحرایی در بخش کوهسرخ کاشمر مستقر شد

جانشین فرمانده سپاه امام رضا(ع) در این مراسم گفت: این بیمارستان صحرایی به تا یازدهم شهریور جاری با فعالیت 15 گروه تخصصی در محلمدرسه شبانه‌روزی فاطمه الزهرا(س) شهر ریوش مرکز بخش کوهسرخ به ارائه خدمات درمانی می پردازد.
سردار مجتبی غفورپور افزود: خدمات پزشکی با حضور متخصصان قلب، گوش حلق و بینی، داخلی، اطفال، جراحی، زنان، پوست، دندانپزشکی و نیز آزمایشگاه، سونوگرافی و اپتومتری به عموم مردم منطقه ارائه می شود. 
رئیس بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی نیز گفت: این بیمارستان ششمین بیمارستان صحرایی سازمان بسیج جامعه پزشکی است که در مناطق محروم طی سالهای اخیر برپا شده است.
هادی جلالی افزود: هدف اصلی خدمت به مردم محروم این منطقه است لذا خدمات در این بیمارستان صحرایی به صورت رایگان ارائه می‌شود. برای ارائه خدمات مطلوب 120 پزشک، پرستار و ماما به ریوش اعزام شده اند.
وی پیش‌بینی کرد در این مدت افزون بر هشت هزار نفر از خدمات درمانی بیمارستان صحرایی بهره گیری کنند. ارائه شود. بخش کوهسرخ دارای 27 روستا است که به منظور خدمت رسانی به تمامی آنها ترتیبی داده شده که افراد نیاز به درمان با اتوبوس به محل بیمارستان صحرایی در ریوش منتقل شوند.
مرکز شهرستان 195 هزار نفری کاشمر در فاصله 228 کیلومتری جنوب غرب مشهد واقع است. این شهرستان مرکب از دو بخش مرکزی و کوهسرخ دارای 63 روستا است. 61 هزار نفر از جمعیت این شهرستان ساکن روستاها هستند.