مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

به مناسبت روز پزشک ؛ دیدار و تقدیر معاون درمان از پزشکان شاغل در معاونت