مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

آیین تکریم و معارفه ی معاون محترم درمان دانشگاه به روایت تصویر