مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

تجهیزات پزشکی

 

 
 
       
 
     
 
کارشناسان:
 
       
سعید مقدس
  MoghaddasS1[at]mums.ac.ir      
هادی قاسمی فرد
  GhasemifardH1[at]mums.ac.ir      
سمیه زند عنبران   ZandAS1[at]mums.ac.ir      
   
 

سامانه‌ها  Systems

   دستورالعمل ها  Instructions  
       
 

- نرم افزار سیستم جامع مدیریت اطلاعات تجهیزات پزشکی

 

 

     
   
  تلفن مستقیم:  38029120-051   داخلی:  9121