مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

آموزش دفتر کارآفرینی دانشگاه

 

               
 
آموزش کارآفرینی

 

 

Education     
 Education Office of Entrepreneurship     

 
    مطالب آموزشی دفتر کارآفرینی دانشگاه
 
     
             
  عنوان: استراتژی ورود به فرآیند کارآفرینی چیست؟
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: دفتر کارآفرینی دانشگاه
 
  اندازه فایل: 560 کیلوبایت        
  توضیحات: دکتر حسن عباس‌زاده در این مقاله می‌نویسد: ....
 
           
       
       
  عنوان: چگونگی رفتار با مشتریان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: دفتر کارآفرینی دانشگاه  
  اندازه فایل: 380 کیلوبایت        
  توضیحات: نویسنده: sandi krakow ski و ترجمه مهدی سریرچی ....
 
             
               
               
  عنوان: اشتباهات کارآفرینان
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: دفتر کارآفرینی دانشگاه  
  اندازه فایل: 452 کیلوبایت        
  توضیحات: هنگامی که ایده تولید یک محصول جدید یا عرضه خدماتی نو به ذهن کارآفرینان می‌رسد ....
 
             
               
               
  عنوان: وفاداری مشتری؛ یک مزیت اقتصادی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: دفتر کارآفرینی دانشگاه  
  اندازه فایل: 276 کیلوبایت        
  توضیحات: نتایج پژوهش‌های انجام گرفته در طول بیش از یک دهه ثابت می‌کند ....  
             
               
               
  عنوان: ایجاد نام تجاری برای محصولات کسب و کار
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: دفتر کارآفرینی دانشگاه  
  اندازه فايل: 196 کيلوبايت        
  توضیحات: ایجاد نام تجاری در بازارهای کسب و کار، به اندازه بازارهای مصرفی مهم است ....
 
             
               
               
  عنوان: پنج مسیر برای دستیابی به سودآوری بیشتر
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: دفتر کارآفرینی دانشگاه  
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضیحات: این چک لیست پنج مسیر را برای دستیابی به سودآوری بیشتر در كسب و كار شناسایی می‌كند.
 
             
               
               
  عنوان: راهنمای رهبران برای مشکلات کسب و کار
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: دفتر کارآفرینی دانشگاه  
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضیحات: راهنمای رهبران جدید برای مشکلات کسب و کار-نویسنده: هاروارد بیزینس ریویو، فوری
 
             
               
               
  عنوان: ساختن برای ماندن
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: دفتر کارآفرینی دانشگاه  
  اندازه فايل: 204 کيلوبايت        
  توضیحات: به اعتقاد نویسندگان این کتاب، شرکت‌هایی که از موفقیت مستمر بهره‌مند هستند.