مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

دفتر کارآفرینی دانشگاه

 

 
بهروز مهین جعفرآبادی
مشاور رئیس دانشگاه در امور اشتغال و مدیر دفتر کارآفرینی
 MahinJB2[[at]]mums.ac.ir
       
بهروز مهین جعفرآبادی مشاور رئیس دانشگاه در امور اشتغال و مدیر دفتر کارآفرینی
 
     
 
کارشناسان:
 
       
لیلا سادات علویان
  AlavianKL2[at]mums.ac.ir   کارشناس ارشد
 
 
         
 
         
   

 

دریافت تسهیلات   Receiving Facilities

 

آموزش  Education

 
     
 

- آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها
- دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات بانکی
- اطلاعیه وزارت تعاون

ادامه ...

 

- استراتژی ورود به فرآیند کارآفرینی چیست؟
- چگونگی رفتار با مشتریانی که حق با آنها نیست
- کارآفرینان اغلب چه اشتباهاتی انجام می‌دهند؟

ادامه ...

 
 

 

     
         
 

 

 

 
   
  تلفن مستقیم: 38763278-051   داخلی: