مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

اقتصاد درمان

 

 
 
       
 
     
 
کارشناسان:
 
       
فرید باقری
  BagheriF3[at]mums.ac.ir      
وحید گل محمدزاده   GolmohammadzadeV1[at]mums.ac.ir      
نجمه حسینی‌الحسینی
  HoseinAN2[at]mums.ac.ir      
راضیه پدرام
  PedramR2[at]mums.ac.ir      
  امین عادل
   AdelA3[at]mums.ac.ir      
  الهه پور احمدی   PourahmadiE2[at]mums.ac.ir      
             
   

 

تعرفه  Tariff

   آموزشهای مجازی Learning
 
     
 

- درمان سوء مصرف مواد در بخش دولتی
- خدمات دندانپزشکی بخش دولتی
- خدمات دندانپزشکی بخش خصوصی

ادامه ...

  - نحوه ثبت اطلاعات تخفیف ارزش نسبی سرپایی

 

 
 

سامانه‌ها  Systems

   دستورالعمل ها  Instructions  
       
 

-

 

 

   - ابلاغ يکپارچه سازي رويه سازمانهاي بيمه گر
- دستورالعمل بستری
- عدم ثبت خدمات پرونده
- دستورالعمل اسناد
- ویرایش صورتحساب
 
   
  تلفن مستقیم:  38763278-051   داخلی:  9139