مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

سوابق کاری-‌آموزشی دکتر حسین ابراهیمی پور

     
  دکتر حسین ابراهیمی پور  
 

سوابق كاری-آموزشی

- فارغ‌التحصيل دكتري مديريت خدمات بهداشتي درماني، دانشگاه علوم پزشكي ايران. 1387

- مجری طرح تحلیل اقتصادی بیمارستان امام رضا در سال 1394.

- مجری فلوشیپ آموزشی روسا و معاونین بهداشتی شمال شرق کشور در سال 1394

- دبیر علمی حیطه مدیریت سلامت در ششمین المپیاد دانشجویی سراسری کشور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1393.

- معاون آموزشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد از ارديبهشت 91 تا کنون

- عضو کميته علمي ارزيابي فناوري سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از سال 1390 تا کنون

- مسؤل تنظيم سند همکاري‌هاي قطب آموزشي دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي علوم پزشکي شمال شرق کشور از سال 1389 تا کنون

- ارزياب کشوري جشنواره حاکميت باليني کشوري در سال 1390

- عضو شوراي توسعه و مديريت منابع دانشکده بهداشت از ابتداي سال 1390

- عضو کميته علمي کشوری سومين المپياد دانشجويي سراسري کشوري از سال 1390تا کنون

- عضو شوراي تعالي و سرگروه گروه رهبري کميته تعالي دانشکده بهداشت، ارديبهشت 1390 تا کنون

- عضو هيأت امناي بيمارستان هاشمي‌نژاد مشهد-1388 تا کنون

- همکار دبیرخانه تدوین نقشه نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران از سال 1389 تا کنون

- همکاری در تدوین نقشه جامع علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران-1390

- عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش آموزش پزشکی کشوری  -1390

- عضو کمیته علمی اولین همایش تفکر انتقادی در نظام سلامت-1389

- عضو متغير کميته ارتقاء دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال 1389

- مسؤل حیطة مدیریت نظام سلامت المپیاد دانشجویی کشور در دانشگاه مشهد در سال 1390

- رئيس مركز تحقيقات علوم بهداشتي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد از سال 1388 تا کنون

- مسؤل کمیته آموزش حاكميت باليني دانشگاه علوم پزشكي مشهد- از ابتداي سال 90

- عضو شوراي آموزشي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال 1388 تا کنون

- عضو شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال 1389 تا کنون

- عضو شوراي توسعه مديريت و منابع دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- عضو شوراي راه‌اندازي و فعال‌سازي گروه پزشک خانواده و همچنين عضو هيأت علمي پاره‌وقت گروه پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

- همکار اصلي در راه‌اندازي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال 1388.

- عضو شوراي پژوهشي علوم پاية دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال 1388 تا کنون

- عضو شوراي پژوهش دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال 1388 تا کنون

- مسؤل دفتر توسعة آموزش (EDO) دانشكدة بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد از سال 88 تا 91

- عضو شوراي پژوهشي دانشكدة بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مشهد از سال 1388 تا کنون

- مجري برگزاري سمپوزيوم‌هاي علمي مؤسسة عالي پژوهش سازمان تأمين اجتماعي از مرداد ماه 87 تا اسفند 87.

- مدرس دوره‌هاي EFQM در بخش بهداشت و درمان.

- كارشناس ارشد دفتر ارتباط با صنعت مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور از خرداد ماه 1382 تا سال 1383.

- مدرس دوره ارتباط با صنعت کارشناسان ارتباط با صنعت کشور . اردیبهشت ماه 1383 .

- عضو شوراي پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال 1379  تا سال 1380 و از بهمن ماه 1381 تا سال 1386.