مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

منوی اصلی

مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها

 

               
 
کمیسیون

 

License     
License Commission Article 20     

 
  مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 صدور پروانه‌ها  سال 1396
 
     
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/10/14
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/10/21 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/10/14        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/09/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/10/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 357 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/09/30        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/09/22
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/10/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/09/22        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/08/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/08/29 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 357 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/08/25        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/08/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/08/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/08/11        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/07/13
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/07/19 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 200 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/07/13        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/06/30
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/07/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 280 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/06/30        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/06/23
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/06/28 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 362 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/06/23        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/05/26
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/26 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 168 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/05/26        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/05/19
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/21 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 270 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/05/19        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/05/12
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/16 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 351 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/05/12        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/04/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/04 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 460 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/04/28        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/03/25
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/03/27 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 293 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/03/25        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/03/11
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/03/17 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 257 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/03/11        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/02/28
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/03/06 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 346 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/02/28        
             
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/01/31
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/02/02 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 389 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/01/31        
             
               
               
               
  عنوان: صورتجلسه مورخ 1396/02/14
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/02/15 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فايل: 389 کيلوبايت        
  توضيحات: مصوبات صورتجلسه کمیسیون قانونی ماده 20 مورخ 96/02/14        
             
               

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.