مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

روش تاسیس خیریه درمانی

 

               
 
راهنمایی

 

 

Guidelines
Guidelines Applicants Medical Institutions
Charity Established Method of Treatment

 
    دستورالعمل متقاضیان موسسات درمانی
 
     
   

روش تاسیس خیریه درمانی ....

       
   

- آئین‌نامه
- چک لیست
- فرآیند

       
           
   
             
    آئین‌نامه:
       
               
  عنوان: آئین نامه مراکز درمانی خیریه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/10/23 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها
 
  اندازه فایل: 610 کیلوبایت        
  توضیحات: آئین‌نامه مراکز درمانی خیریه (بیمارستان و درمانگاه)
 
         
       
    چک لیست:
 
       
  عنوان: تعهدنامه
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/01/25 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فایل: 68.0 کیلوبایت        
  توضیحات: تعهدنامه
 
           
               
    فرآیند:
 
               
  عنوان: مراحل اخذ مجوز
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/10/23 منتشر کننده: صدور پروانه‌ها  
  اندازه فایل: 280 کیلوبایت        
  توضیحات: مراحل اخذ مجوز موافقت اصولی مراکز درمانی خیریه