مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

بازدیدهای امور دندانپزشکی

 

               
 
فرم

 

 

Visits
Visit Dental Affairs

 
  بازدیدهای امور دندانپزشکی
 
     
               
  عنوان: بازدید از درمانگاههای دندانپزشکی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/01 منتشر کننده: امور دندانپزشکی
 
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضيحات: فرم بازدید از درمانگاه‌های دندانپزشکی
 
             
               
  عنوان: بازدید از دندانسازیهای تجربی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/01 منتشر کننده: امور دندانپزشکی
 
  اندازه فايل: 288 کيلوبايت        
  توضيحات: فرم بازدید از دندانسازیهای تجربی
 
             
               
  عنوان: بازدید از لابراتوارهای دندانسازی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/01 منتشر کننده: امور دندانپزشکی
 
  اندازه فایل: 264 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم بازدید از لابراتوارهای دندانسازی
 
           
       
  عنوان: بازدید از مطبها دندانپزشکی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/12/01 منتشر کننده: امور دندانپزشکی
 
  اندازه فایل: 280 کیلوبایت        
  توضیحات: فرم بازدید از مطبهای دندانپزشکی