مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

فرمهای امور رادیولوژی

 

               
 
فرم

 

 

Forms
Forms Affairs Radiology

 
    فرمهای مرتبط با امور رادیولوژی
 
   
               
  عنوان: مراکز تصویربرداری
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1394/02/22 منتشر کننده: امور رادیولوژی
 
  اندازه فایل: 358کیلوبایت        
  توضیحات: ندارد
 
           
     
       
  عنوان: مجوز کار با اشعه پرتوتشخیصی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: امور رادیولوژی  
  اندازه فایل: 284 کیلوبایت        
  توضیحات: ضوابط دریافت تائید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتوتشخیصی (سازمان انرژی اتمی ایران)
 
             
             
               
  عنوان: مجوز کار با اشعه پزشکی هسته‌ای
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: امور رادیولوژی  
  اندازه فایل: 296 کیلوبایت        
  توضیحات: ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پزشکی هسته‌ای (سازمان انرژی اتمی ایران)
 
             
               
               
  عنوان: مجوز کار با اشعه پرتودرمانی
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1393/08/07 منتشر کننده: امور رادیولوژی  
  اندازه فایل: 356 کیلوبایت        
  توضیحات: ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکز پرتودرمانی (سازمان انرژی اتمی ایران)