مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

دستورالعمل امور بيمارستانها

 

               
 
فرم

 

 

Instructions
Instructions Affairs Hospitals

 
  دستورالعمل های مرتبط با امور بیمارستانها
 
     
               
  عنوان: آيين نامه نحوه تاسيس و بهره‌برداري بيمارستانها نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/10 منتشر کننده: امور بیمارستانها
 
  اندازه فایل: 139 کیلوبایت        
  توضیحات: آيين نامه نحوه تاسيس و بهره‌برداري بيمارستانها  
           
     
       
  عنوان:  انعقاد قرارداد براساس پروانه بهره برداری
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/10 منتشر کننده: امور بیمارستانها
 
  اندازه فایل: 877 کیلوبایت        
  توضیحات:  انعقاد قرارداد بیمه براساس پروانه بهره برداری موسسات پزشکی
 
             
               
               
  عنوان: شرایط پزشکان مقیم ICU,PICU
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/10 منتشر کننده: امور بیمارستانها
 
  اندازه فایل: 560 کیلوبایت        
  توضیحات: شرایط پزشکان مقیم ICU,PICU 
 
             
             
               
  عنوان: شرایط اخذ مجوز لیپوساکشن
نوع فایل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/10 منتشر کننده: امور بیمارستانها
 
  اندازه فایل: 540 کیلوبایت        
  توضیحات: شرایط اخذ مجوز لیپوساکشن
 
             
               
               
  عنوان: نحوه اجرای ماده 33 نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/10 منتشر کننده: امور بیمارستانها
 
  اندازه فايل: 1020 کيلوبايت        
  توضيحات: نحوه اجرای ماده 33 آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان
 
             
               
               
  عنوان: ضرورت رعایت ضوابط ودستورالعمل آنکالی وکشیک پزشکان مقیم
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/10 منتشر کننده: امور بیمارستانها
 
  اندازه فايل: 1.02 مگابايت        
  توضيحات: ضرورت رعایت ضوابط ودستورالعمل آنکالی وکشیک پزشکان مقیم
 
             
               
               
  عنوان: ممنوعیت بکارگیری و اشتغال پزشکان متعهد طرح
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/10 منتشر کننده: امور بیمارستانها
 
  اندازه فايل: 1.20 مگابايت        
  توضيحات: ممنوعیت بکارگیری واشتغال پزشکان متعهد خدمات قانونی و ضرورت نظارت بر آن
 
             
               
               
  عنوان: ممنوعیت بکارگیری مشمولین غایب وشاغل متعهد ضریب کا در موسسات پزشکی
نوع فايل: PDF  
  زمان انتشار: 1396/05/10 منتشر کننده: امور بیمارستانها
 
  اندازه فايل: 406 کیلوابايت        
  توضيحات: ممنوعیت بکارگیری مشمولین غایب وشاغل متعهد ضریب کا در موسسات پزشکی