مقام معظم رهبری: ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده‌ای مریض شد، آن خانواده جز رنج مریض‌داری رنج دیگری نداشته باشد.

نظارت بر امور بیمارستانها

 

 
دکتر رضا وثوقی مقدم
کارشناس مسئول امور بیمارستانها
 Vosoughimr2[at]mums.ac.ir
       
 
     
 
کارشناسان:
 
       
ابوالقاسم زنگنه
  ZanganehEA1[at]mums.ac.ir      
سید احمد رضوان پناه   Rezvanpanaha3[at]mums.ac.ir      
امیر حسین اخلاقی پور   Akhlaghipourah1[at]mums.ac.ir      
پرستو رباطی
  RobatiP1[at]mums.ac.ir      
 
         
   

 

دستورالعمل ها  Instructions

     
       
 

- آيين نامه نحوه تاسيس و بهره‌برداري بيمارستانها
- انعقاد قرارداد بیمه براساس پروانه بهره برداری
- شرایط پزشکان مقیم ICU,PICU

ادامه ...

     
 

 

     
         
 

 

 

 

 
   
  تلفن مستقیم:    38049573 -38761841-051   داخلی: 9573 - 9135